verwehte-spuren
  -Zoutelande
 
Gedenkstein & Gedenktafel:


Bei der Catharinakirche am Willibrordusplein 3 in Zoutelande befinden sich ein Gedenkstein und eine Gedenktafel. Das Foto zeigt den Gedenkstein und die Gedenktafel an ihrem alten Platz direkt an der Kirche. Seit September/Oktober 2017 befinden sich der Gedenkstein und die Gedenktafel an einem anderen Platz auf dem Kirchengrundstück.Bild vom neuen Standort seit September/Oktober 2017 des Gedenksteins und der Gedenktafel. Die Gedenktafel ist rechts im Bild erkennbar. Vorne links im Bild befindet sich eine Informationstafel.


Gedenkstein:

Bild von dem Gedenkstein an seinem alten Platz direkt an der Kirche. Der Gedenkstein soll an alle Bürger von Zoutelande erinnern, die durch Kriegshandlungen während der deutschen Besatzungszeit von 1940 bis 1944 ihr Leben verloren haben. Er wurde zum 50. Gedenktag an die Befreiung von Zoutelande im November 1994 an dieser Stelle aufgestellt und im September 2017 umgesetzt.Bild vom neuen Standort des Gedenksteins, an dem er seit September 2017 steht.


Auf dem Gedenkstein steht Folgendes:

1944 - 1994
50 JAAR VRIJHEID

"..... AAN DE UITGANG VAN
IEDER DAL, KOMT MEN IN DE
RUIMTE EN IN HET LICHT"

TER NACHGEDACHTENIS AAN DE
INWONERS VAN ZOUTELANDE,
DIE TENGEVOLGE VAN DE
DUITSE BEZETTING, TIJDENS
DE JAREN 1940 TOT EN MET
1944 HUN LEVEN HEBBEN
VERLOREN.

NOVEMBER 1944


Gedenktafel:


Bild von der Gedenktafel an ihrem alten Platz direkt an der Kirche. Sie ist ein Geschenk der Befreier von Zoutelande ("A" Troop 48 Commando Royal Marines) und soll an die Befreiung von Zoutelande erinnern. Die Gedenktafel war rechts neben dem Gedenkstein an der Kirchenmauer angebracht und wurde im Oktober 2017 umgehangen.Bild vom neuen Standort der Gedenktafel, an der sie seit Oktober 2017 angebracht ist.


Auf der Gedenktafel steht Folgendes:

ZOUTELANDE

PRESENTED TO THE PEOPLE OF ZOUTELANDE
IN COMMEMORATION OF THE 50h ANNIVERSARY
OF THEIR LIBERATION BY
"A" TROOP 48 COMMANDO, ROYAL MARINES
AT 1100hrs. On 2nd. NOVEMBER 1944
-----------
ANNGEBODEN AAN DE INWONERS VAN ZOUTELANDE
BIJ DE VIERING VAN DE 50 JARIGE HERDENKING
VAN HUN BEVRIJDING DOOR
"A" TROOP 48 COMMANDO ROYAL MARINES
OP 2 NOVEMBER 1944 OM 11:00 UUR


Informationstafel:


Bild von der Informationstafel, die links in der Nähe von dem Gedenkstein steht. Die Informationstafel wurde am 14.05.2018 aufgestellt. Auf der Informationstafel ist ein altes Foto abgebildet, welches die durch englische Schiffsgranaten beschädigte Catharinakirche zeigt.


Auf der Informationstafel steht Folgendes:

Catharinakerk in de oorlogstijd

U staat hier bij het monument ter nagedachtenis aan de 30 dorpsbewoners die tijdens de Tweede Wereldoorlog
en bij de bevrijding van Zoutelande hun leven hebben verloren.
Ook worden hier jaarlijks de Engelse militairen van het 48e Royal Marine Commando herdacht die Zoutelande hebben bevrijd op 2 november 1944.

Bij de bevrijding van Zoutelande wordt de Catharinakerk getroffen
door scherven van granaten. Het dak, steunberen en ramen zijn
beschadigd en de consistorie wordt totaal verwoest.
Het kerkgebouw kan niet meer worden gebruikt.

In 1947 kan een begin worden gemaakt met de herstelwerkzaam-
heden, die worden uitgevoerd door Zoutelandse aannemers.
Het dak wordt geheel gesloopt, van nieuwe gebinten voorzien en
opnieuw gedekt met leisteen.
Er wordt een nieuwe consistorie aangebouwd en drie mooie gebrand-
schilderde ramen geplaatst die door de gemeente werden geschonken.

Het interieur wordt aangepast met nieuwe banken, de ruimte onder
de toren wordt bij de kerk betrokken om het aantal zitplaatsen uit
te breiden. De orgelgalerij, die in 1929 is gebouwd wordt verkleind.
Hierop wordt een Weidtmann-orgel geplaatst.
In 1950 is de gerestaureerde kerk weer in gebruik genomen.Denkmal:


Bei dem Fahrradweg hinter den Dünen zwischen Zoutelande und Westkapelle (hinter Camping Janse) wurde am 04. November 2011 ein Denkmal enthüllt. Das Denkmal soll an den Royal Air Force Piloten Reginald William James geboren am 28. Oktober 1912 erinnern, der am 07. Oktober 1944 nahe des Denkmals mit seiner Airspeed Oxford II  X7288 abgestürzt ist. Er verlor bei dem Absturz sein Leben und wurde auf dem Friedhof in Vlissingen beigesetzt (Reihe H Grab 25). Das Flugzeug gehörte zur No. 2 Group Communication Flight und wurde von der 6./ Marine Flak Abteilung 815 abgeschossen. Einige Teile des Flugzeuges wurden 2008 gefunden. In der Sammlung des Wings to Victory Museums befindet sich ein Teil der Front des Flugzeugs. In der Mitte des Denkmals befindet sich ein Propeller der Maschine und links und rechts davon ein Gedenkstein.Am 04.11.2019 wurde rechts neben dem Denkmal eine Informationstafel zu dem Denkmal enthüllt.


Auf dem linken Gedenkstein steht Folgendes:

PER ARDVA AD ASTRA

Op 7 oktober 1944
is op dese plaats
een Royal Air Force
"Airspeed Oxford"
neergestort.

De piloot,
Flying Officer
Reginald William James
is hierbij omgekomen.
Hij was 32 jaar.


Auf dem rechten Gedenkstein steht Folgendes:

PER ARDVA AD ASTRA

On 07 October 1944
a Royal Air Force
"Airspeed Oxford"
crashed
at this site.

The pilot,
Flying Officer
Reginald Williams James,
age 32
was killed.Bild von der Informationstafel.


Auf der Informationstafel steht Folgendes:

(Foto)
Reginald William James 1912-1944

(Symbol von der Royal Air Force)

Flying Officer (piloot) Reginald William James no. 182243
Geboren op 28-10-1912 in Caversham House, Constitution Hill, Norwich, England, Groot Brittannie
Overleden op 7-10-1944 in Zoutelande

Begraven op Noorderbegraafsplaats te Vlissingen rij: H graf: 25
Onderscheidingen:
Star 1939-1945 Royal Airforce; Defence Medal
War Medal 1939-1945 Royal Airforce, Air Crew Europe Star

Reginald William James was gehuwd met Phyllis en had een zoon, David.

Flying Officer Reginald William James no. 182243
Born on 28th  of October 1912 in Caversham House, Constitution Hill, Norwich, England, Great Britain
Died on 7th October 1944 in Zoutelande, The Netherlands

Buried in the Noorderbegraafsplaats in Vlissingen (Flushing) row: H grave: 25
Honours:
Star 1939-1945 Royal Airforce; Defence Medal
War Medal 1939-1945 Royal Airforce, Air Crew Europe Star

Reginald William James married to Phyllis and had a son, David.


(Abbildung von der Ordensspange 1939-1945 Star)
(Abbildung von der Ordensspange Defence Medal)
(Abbildung von der Ordensspange War Medal)
(Abbildung von der Ordensspange Air Crew Europe Star)

Missie:
Op 7 oktober 1944 om 10.20 uur start Flying Officer Reginald William James zijn Airspeed Oxford AS-10 MK II X7288 van het squadron No. 2 Group Communication Flight van RAF Benson in Oxfordshire. Zijn missie is 2 VIP's vanuit Engeland over te brengen naar het vliegveld Melsbroek in de buurt van Brussel. Tijdens zijn terugreis was het die dag erg bewolkt en was hij genoodzaakt om onder de wolken te gaan vliegen. Door zijn ervaring als piloot wist hij zonder navigator ook zijn weg terug te vinden aan de hand van waarnemingen op de grond. Omdat destijds op deze datum Belgie al bevrijd was, zou het voor hem geen probleem moeten zijn om deze missie te volbrengen. Echter niets was minder waar. Walcheren was op deze datum namelijk nog niet bevrijd en zo verscheen de Airspeed Oxford rond 12.00 uur boven Westkapelle waar hij werd aangeschoten door een van de vele Duitse Flak (Fliegerabwehrkanone) stellingen op de dijk. Volgens ooggetuigen heeft de piloot geprobeerd om zijn toestel met een noodlanding in de naburige open velden aan de grond te zetten. Maar door de vele Duitse stellingen in de duinen is hij door mitrailleur- en geweervuur vermodelijk dodelijk getroffen en is het toestel in de toen aanwezige Duitse manschappenbarakken op deze locatie gecrashed en in brand gevlogen.

Mission:
Flying Officer Reginald William James starts his Arspeed Oxford AS-10 MK II X7288 of the squadron No. Group Communication Flight of RAF Benson in Oxfordshire on October 7, 1944 at 10.20 a.m. His mission is to transfer two VIP's from England to Melsbroek Airport, near Brussels. During his return flight on the same day, he had to fly below the thick clouds in order to navigate which was, considering his experience as a pilot, no problem to do without a navigator. By then, Belgium was already liberated and therefore it should not have been a problem for him to complete his mission. However, nothing was less true. His return flight took him over occupied Walcheren and when the Airspeed Oxford appeared above Westkapelle, where is was shot around noon by German Flak (Fliegerabwehrkanone) positions around the dunes. According to eyewitnesses, the pilot tried to land his aircraft in the neighbouring open fields. Unfortunately, due to the many German defence positions in the dunes, he was probably fatally hit by (machine) gun fire. Subsequently, the aircraft crashed into the German troop barracks at this location and caught fire.


Hoe, wat en wanneer?
Tijdens het aanleggen van drainage op Camping Janse eind 2008 zijn er resten gevonden van het vliegtuig. Na deze vondsten is er door de officele instanties onderzoek gedaan en bleek het al snel te gaan om de Airspeed Oxford AS-10 MKII met het nummer X7288. Het bijzondere aan dit verhaal is dat het vermoedelijk de enige Airspeed Oxford is die in Nederland is gecrashed. Na deze informatie zijn er twee vrijwilligers een zoektocht gestart naar eventuele familieleden. In 2010 zijn er twee nichten en twee neven van de piloot gevonden in de plaats Norwich. Op 4 november 2011 werd tijdens een officiele plechtigheid en onder grote belangstelling dit gedenkteken onthuld.

How, what and when?
At the end of 2008, during construction works of a drainage system at Camping Janse, wreckage of the aircraft was found. After these findings, investigations were carried out by the authorities and it soon turned out to be the Airspeed Oxford AS-10 MKII with number X7288. The special thing about this story is that is probably the only Airspeed Oxford that crashed in The Netherlands. This information resulted in two volunteers starting a search for possible family members. In 2010, two nieces and two nephews of the pilot were tracked down in Norwich, England. This memorial was unveiled during an official ceremony on the 4th of November in 2011 with family members of the pilot attending next to other interested people.


(Foto)
Airspeed Oxford AS-10 MK II

De Airspeed A.S.10 Oxford was een tweemotorig toestel, dat vaak gebruikt werd als oefenvliegtuig voor de verdere vliegopleidingen bij de RAF eind jaren dertig. De eerste toestellen kwamen bij de RAF in 1938 en het type deed dienst tot 1946. Het was een belangrijk vliegtuig voor de opleiding van de RAF Bomber Command bemanningen. De Airspeed Oxford AS-10 MK II was voorzien van twee Armstrong Siddeley Cheetah stermotoren. Er waren diverse varianten. De Mk.I was voorzien van een Armstrong Whitworth rugkoepel om schutters voor de bommenwerpers te trainen, bij de Mk II was deze verwijderd. Het type werd ook gebruikt voor navigatietrainingen. De Airspeed Oxford werd ook wel ingezet voor enige andere taken waardoor het ook wel de "Ox Box" werd genoemd. Er werden meer dan 8700 Oxfords gebouwd waarvan bijna 5000 stuks bij Airspeed.

The Airspeed A.S.10 Oxford was a twin-engine device, which was often used as trainee for further aircraft training in the RAF in the late 1930s. The first of these aircrafts came in the RAF in 1938 and the type was used until 1946. It was an important aircraft for the training of the RAF Bomber Command crews. The Airspeed Oxford AS-10 MK II was provided with two Armstrong Siddeley Cheetah star engines. There were various variants. The MK. I was equipped with an Armstrong Withworth back dome to train gunmen for the bombers, this dome was removed in the MK II. The type was also used for navigation training. The Airspeed Oxford was also used for a number of other tasks, thereby making it known as the "Ox Box" More than 8700 Oxfords were built, of which nearly 5000 were built at Airspeed.

Technische gegevens:
2 x Armstrong Cheetah 370 pk motoren
Spanwijdte: 16,25 m
Lengte: 10,52 m
Leeggewicht: 2440 kg
Maximum startgewicht: 3450 kg
Vliegbereik: circa 900 km
Maximum snelheid: circa 300 km/per uur
Bemanning: 1 + 1 leerling; en maximaal 2 passagiers

Technical data:
2 x Armstrong Cheetah 370 horsepower engines
Wingspan: 16,25 m
Length: 10,52 m
Empty weight: 2440 kg
Maximum take-off weight: 3450 kg
Flight range: about 900 km
Maximum speed: 300 km/h
Crew: 1 + 1 apprentice; and a maximum of 2 passengers


LEST WE FORGET

At the going down of the sun and in the morning,
We will remember them.


LEST WE FORGETDenkmal:

Am Strand zwischen Zoutelande und Westkapelle befinden sich Reste eines Betonbehälters wahrscheinlich für Kraftstoff. Dieser Betonbehälter war auf dem Weg von der Normandie nach Westkapelle von einem Schleppboot abgerissen und hier an dem Strandabschnitt angespült worden. Den Betonbehälter wollte man als Senkkasten benutzen, um damit den zerstörten Deich bei Westkapelle zu schließen.


Bild von dem Betonbehälter der bei Ebbe gut erkennbar ist.Gedenktafel:

In der Kirche am Willibrordusplein in Zoutelande befindet sich eine Roll of Honour. Sie soll an die Opfer vom 48 Royal Marine Commando erinnern die ihr Leben bei der Befreiung von Walcheren vom 01. November 1944 bis 08. November 1944 verloren haben. Zusätzlich befindet sich auch ein Wappen vom 48 Royal Marine Commando in der Kirche. Noch kein Foto von der Gedenktafel und vom Wappen vorhanden.


Auf der Gedenktafel steht Folgendes:

48 Royal Marine Commando

In memory of those who gave their lives in
the Battle of Walcheren 1-8 November 1944

Walcheren

Mne Bean W.G. 22 jaar
Mne Burgess M. 23
Sgt Davis A.D. 21
Maj de Stacpoole D.R. 25
Kpl Foog D. 21
Mne Gibbs R.M. 19
Capt Godkin N.H. MBE 32
Mne Hains L.J. 23
Mne Hughes H. 21
Mne Jordan K.J. 19
Cpl Law J.W. 23
Lieut Lindrea C.B. 19
Mne McArthur J. 21
Capt Macenzie R.G. MC 24

Mne Mee A.J. 23 jaar
Sgt Peace H. 24
Mne Potter F. 21
Mne Sage W.C. 21
Mne Samwell L.A. 21
Mne Savage C.C. 21
Mne Shears P.D. 21
Cpl Shrigley E. 28
Mne Skelland C. 25
Mne Stephens K.W. 22
Cpl Steventon T. 21
Mne Titmuss P.G. 19
Mne Wall N.F. 19
Mne Ware C.J. 28

Attached
Lieut England W.H. 25 jaar
South African Union Defence Force
Pte Branch W.J. 28
Royal Army Medical Corps

Pte Brown W. 26 jaar
Royal Army Medical Corps
Lieut Winser D.M. de R. MC 29
Royal Army Medical Corps

Pte Fulham 24
Royal Army Medical Corps

Westkapelle DomburgStraßennamensschild:

Am 06. Juni 2019 wurde der Dünenweg (zwischen den beiden Museumsbunkern) beim Meester Schoenmakerpad und dem Duinhotel Tien Torens in Zoutelande in "Dan Flunderpad" benannt. Captain Daniel John 'Dan' Flunder war der Kommandant vom A Troop vom 48 Royal Marine Commando. Am 01. November 1944 landete das 48 Royal Marine Commando am Strand bei Westkapelle. Anschließend rückte das 48 Royal Marine Commando in Richtung Zoutelande vor, um die Küstenbatterie zwischen Westkapelle und Zoutelande auszuschalten. Am 02. November 1944 wurde Zoutelande von den deutschen Besatzern befreit. Dabei erschoss Captain Daniel John 'Dan' Flunder einen deutschen Scharfschützen, der sich in den hohen Dünen verschanzt hat und den letzten Widerstand leistete. Anschließend gab Captain Daniel John 'Dan' Flunder über Funk durch, dass der letzte Widerstand in Zoutelande gebrochen sei und deshalb die Schiffsartillerie sofort den Beschuss von Zoutelande einstellen soll. Dadurch hat Captain Daniel John 'Dan' Flunder das Dorf Zoutelande vor der Zerstörung bewahrt. Captain Daniel John 'Dan' Flunder wurde das Military Cross für Tapferkeit, Führung und unerschrockene Pflichterfüllung während der Kämpfe auf Walcheren verliehen. Auch verwehte-spuren.de.tl war bei der feierlichen Enthüllung des Namensschilds um 11:00 Uhr dabei. Bei der Enthüllung waren auch Zeitzeugen dabei und das Buch "Hoe Zoutelande in november 1944 gespaard bleef" wurde vorgestellt.Vor der feierlichen Enthüllung war das Straßennamensschild umhüllt mit der Fahne von Großbritannien.Bild von dem Straßennamensschild in der Nähe vom Bunker 1 vom Bunkermuseum in Zoutelande.Weiteres Bild von dem Straßennamensschild in der Nähe vom Bunker 1 vom Bunkermuseum in Zoutelande.


Auf dem Straßennamensschild steht Folgendes:

Dan Flunderpad

Commandant bevrijders 48 RMC 2 nov 1944Bei der feierlichen Enthüllung wurde auch eine Fahne vom 48 Royal Marine Commando und
von Großbritannien gehisst.Bild von dem Straßennamensschild beim Bunker 2 vom Bunkermuseum in Zoutelande.Weiteres Bild von dem Straßennamensschild beim Bunker 2 vom Bunkermuseum in Zoutelande.


Auf dem Straßennamensschild steht Folgendes:

Dan Flunderpad

Commandant bevrijders 48 RMC 2 nov 1944
 
  Insgesamt: 293541 Besucher
 
 
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden