verwehte-spuren
  -Middelburg
 

Denkmal:


Das Denkmal steht an der Nieuwe Burg Straße in Middelburg und soll an das schwere Bombardement der Deutschen am 17. Mai 1940 erinnern. Dabei wurde das Zentrum von Middelburg schwer zerstört. Das Denkmal wurde entworfen von Sigurdur Gudmundsson und am 17. Mai 1990 von Prinzessin Juliana enthüllt.


Auf dem Denkmal steht Folgendes:

een gestolde herinnering

EEN "GESTOLDE HERINNERING" AAN DET DUITSE BOMBARDEMENT OP 17
MEI 1940. ONTHULD DOOR H K H PRINSES JULIANA DER NEDERLANDEN
OP 17 MEI 1990. VERVAARDIGD DOOR SIGURDUR GUDMUNDSSON. OP
INITIATIEF VAN DE STICHTING MONUMENTEN WALCHEREN 40-45.Gedenktafel:


Die Gedenktafel hängt an der Straße Dam 6-8 in Middelburg. Wo sich die Deutschen den Alliierten ergeben haben. Die Gedenktafel wurde am 6. November 1994 enthüllt.


Auf der Gedenktafel steht Folgendes:

"Hier vond op 6 november 1944
de overgave plaats van de Duitse
bezetters aan onze geallieerde
vreinden."

1944                                 1994Denkmal:


Das Denkmal steht am Groenmarkt in Middelburg und soll daran erinnern das sich die Deutschen am 6. November 1944 ergeben haben. Das Denkmal wurde 1950 enthüllt und von Prof. Ludwig Oswald Wenckebach entworfen.


Auf dem Denkmal steht Folgendes:

STANTVASTICH
IS
GHEBLEVEN
MIJN HERT
IN
TECHENSPOET

1940
1944Gedenkstein:


Der Gedenkstein befindet sich in der Hauswand an der Sint Jansraat 9 in Middelburg. Am 17. Mai 1940 wurden durch ein deutsches Bombardement sehr viele Häuser in Middelburg zerstört. Dieses Haus wurde als Erstes wieder aufgebaut und der Gedenkstein war der erste Stein, der durch den damaligen Bürgermeister J. van Walre de Bordes von Middelburg gesetzt wurde.


Auf dem Gedenkstein steht Folgendes:

DIT IS HET EERSTE PAND,
HERREZEN NA DEN BRAND
17 MEI 1940

STEEN GELEGD DOOR
DEN BURGEMEESTER MR. DR.
J. VAN WALRE DE BORDES
GEBOUWD DOOR I. DE WOLFF.Denkmal:


Das Denkmal steht auf dem Friedhof am Westelijke Oude Havendijk Weg in Middelburg und soll an 36 niederländische Soldaten erinnern, die ihr Leben in der Zeit von 1940-1945 verloren haben.

 
Auf dem Denkmal steht Folgendes:

GETROUW TOT IN DEN DOOD

IN DANKBARE HERINNERING
AAN HEN DIE IN DE JAREN
1940 - 1945
HUN LEVEN GAVEN
VOOR HET VADERLAND
----------------
C. ADRIAANSE     H. R. W. HESSELING
F. BALJEU     L. J. A. HOOGENBOOM
A. C. V. BEEST     D. DE KUIJPER
J. VAN BEUSEKOM     K. V. LOON
M. A. BOK     J. J. V. D. MEIJDEN
L. P. BRASSER     W. NIESTHOVEN
C. BROODMAN     G. DE PAGTER
C. M. BUIJS     P. DE PAGTER
W. J. CORNELISSE     J. W. V. PIENBROEK
W. J. DAMEN     A. POUWER
W. H. V. DOORNINCK     L. SCHROEVERS
G. DIJKSTRA     C. SNOEP
G. F. C. V. D. ENDE     J. L. STEKETEE
P. FEIJ     C. W. STURM
P. HAMELINK     A. TH. A. VERKLEIJ
A. HAMELINK     J. V. D. WEIJ
F. HESLINGA     J. ZWIGTMAN
A. H. HESSELING     L. POLAKGedenktafel:


Die Gedenktafel hängt an einer Wand beim Abdijplein in Middelburg und soll an 13 Opfer der Provinciale Stoomboot Diensten erinnern, die ihr Leben durch Kriegshandlungen verloren haben.


Auf der Gedenktafel steht Folgendes:

1940          1945

ALS PLICHTSGETROUWE AMBTENAREN
VAN DE PROVINCIALE STOOMBOOT-
DIENSTEN IN ZEELAND VIELEN GEDU-
RENDE DE OORLOGSJAREN 1940-1945
BIJ DE UITOEFENING VAN HUN DIENST:

AAN BOORD VAN HET S. S. LUCTOR ET EMERGO

MACHINIST     A. VOLK
MATROOS     J. C. DOOMS
MATROOS     A. DE PUTTER
STOKER     B. V. D. STIGHEL
HOFMEESTER     F. V. D. PEIJL
HOFMEESTER     J. DE RONDE
HOFM.BEDIENDE     P. V. D. MAAS

AAN BOORD VAN HET S. S. PRINS HENDRIK

MACHINIST     W. J. V. D. PLOEG
HULPMACHINIST     D. SCHMELZER
STUURMAN     J. DEN BOER
MATROOS     G. VAN WANROOIJ

AAN BOORD VAN HET S. S. ZUIDERZEE

HULPMACHINIST     P. M. VAANE

BIJ HET WATERVERKEER OP WALCHEREN

MATROOS     L. V. D. STEENDenkmal:


Das Denkmal steht am Seissingel Weg in Middelburg in der Nähe von der Villa Waterwijk und soll den höchsten Wasserstand in Middelburg erinnern. Dadurch, dass die Insel Walcheren durch Bombardierungen der alliierten Truppen überschwemmt wurde, wurde auch Middelburg überschwemmt. Am 19. Januar 1945 wurde der höchste Wasserstand bei 2,05 Meter gemessen.


Auf dem Denkmal steht Folgendes:

LUCTOR ET EMERGO

INUNDATIE
3 OCT. 44 WALCHEREN 22 FEBR. 46
-
HOOGSTE WATERSTAND
19 JAN. 45 2.05 M + N.A.P.Gedenktafel:


Die Gedenktafel hängt im Bahnhof von Middelburg und soll an den Bahnarbeiter Cornelis Grim erinnern, der sein Leben bei dem Bombenangriff auf den Sloedam am 13. September 1944 verloren hat.


Auf der Gedenktafel steht Folgendes:

1940 - 1945
TER GEDACHTENIS AAN
DEN GEVALLENE

CORNELIS GRIMGedenktafel:


Die Gedenktafel hängt im Bahnhof von Middelburg und soll an die Juden aus Zeeland erinnern, die ihr Leben in Vernichtungslagern verloren haben.


Auf der Gedenktafel steht Folgendes:

OP 24 MAART 1942 BEGON
DE LANGE REIS VAN DE
ZEEUWSE JODEN NAAR DE
VERNIETIGINGSKAMPEN
1940 - 1945Gedenktafel:

Die Gedenktafel hängt in dem Province Haus am Abdij 6 in Middelburg und soll an den Wiederaufbau des Zeelands Hof erinnern, der während des 2. Weltkrieges zerstört wurde. Er wurde am 17. Mai 1960 von der niederländischen Königin Juliana eröffnet. Noch kein Foto von der Gedenktafel vorhanden.


Auf der Gedenktafel steht Folgendes:

WAT EEUWEN GROEIDE
WAT TIJDEN BLOEIDE
WAT DUURZAAM BOEIDE
MACHTSWAAN VERSCHROEIDE
ONS
ZEELANDS HOF

MAAR ELK TEMPEEST
IS SNEL GEWEEST
STEEDS WIJKT HET BEEST
WEER VOOR DEN GEEST
IN
ZEELANDS HOF

ZO SCHEEN VERLOREN
IN WILD VERSTOREN
DOCH WERD HERBOREN
TOT SCHONER GLOREN
HIER
ZEELANDS HOF

1940                           1960

GEOPEND DOOR
NEDERLANDS KONINGIN
17 MEI 1960Gedenktafel:

Die Gedenktafel hängt in der Synagoge an der Herenstraat 14 in Middelburg und soll an Adriaan Groenleer und seinen Eltern erinnern. Sie haben während der Besatzungszeit von 1942 bis 1944 Juden versteckt, um sie vor den sicheren Tod zu schützen. Die Gedenktafel ist nur beim Tag der offenen Tür von der Synagoge oder nach Vereinbarung zugänglich. Noch kein Foto von der Gedenktafel vorhanden.


Auf der Gedenktafel steht Folgendes:

IN MEMORIAM

ADRIAAN GROENLEER

19-8-1913     13-12-2003

De Staat ISRAEL verleende
hem en zijn ouders Cees en Lena

de YAD - VASHEM onderscheiding

"RECHTVAARDIGE ONDER DE VOLKEREN"

Ik geef hun een eeuwige naam,
die niet uitgeroeid zal worden
Jesaja 56:5

In de donkere bezettingsjaren 1942 - 1944 stelde de fam. Groenleer
hun huis open voor Joodse onderduikers, waardoer zij aan een
gewelddadige dood konden ontsnappen en zoon Adriaan verzorgde hun
dagelijks levensonderhoud onder risicovolle omstandigheden.Gedenkkreuz:

Das Gedenkkreuz hängt in der Nieuwe Kerk am Groenmarkt 1 in Middelburg und soll an die Zerstörung von Midelburg durch den deutschen Bombenangriff am 17. Mai 1940 erinnern. Das Kreuz ist ein Symbol für die Versöhnung und des Friedens. Neben dem Gedenkkreuz hängt eine kleine Plakette. Das Kreuz wurde am 17. Mai 2009 enthüllt. Noch kein Foto von dem Gedenkkreuz vorhanden.


Auf der kleinen Plakette steht Folgendes:

THE COVENTRY CROSS OF NAILS

presented to
Nieuwe Kerk van Middelburg
17 mei 1940 - vrede en verzoening - 17 mei 2009

FATHER FORGIVEGedenksteine:

In der Innenstadt von Middelburg befinden sich 14 Mauerreste an verschiedenen Orten sie sollen an das deutsche Bombardement am 17. Mai 1940 erinnern. Bei den Mauerresten handelt es sich um die Reste von der in 1898 erbauten Landesbibliothek am Lange Delft Weg 64 in Middelburg. Diese wurde bei dem Bombardement vollständig zerstört. Der Künstler Ko de Jonge errichtete diese Steine 1988 als De Explosie. Die Mauerreste befinden sich an folgenden Orten:

Plein 1940, Lange Delft, Onder den Toren, Walplein, Koorkerkhof, Sint-Pieterstraat, Balans, Groenmarkt, Bachtensteene, Stadhuisstraat, Zuterstraat, Hagepreekgang, Dwarskaai und Rotterdamse Kaai,


Auf den Mauerresten befindet sich eine Plakette auf der Folgendes steht:

DE EXPLOSIE - 1988

gevelrestant Lange Delft 64
door Duits bombardement verwoest

17          mei          1940

 

Bild vom Mauerrest am Plein 1940.


Bild vom Mauerrest an der Zuterstraat.


Bild vom Mauerrest am Lange Delft.


Bild vom Mauerrest am Koorkerkhof.


Bild vom Mauerrest am Groenmarkt.


Bild vom Mauerrest bei Onder den Toren.


Bild vom Mauerrest an der Stadhuisstraat.


Bild vom Mauerrest bei Bachtensteene.


Bild vom Mauerrest am Walplein.


Bild vom Mauerrest am Rotterdamse Kaai.


Bild vom Mauerrest am Dwarskaai.


Bild vom Mauerrest am Hagepreekgang.


Bild vom Mauerrest am Balans.

Kein Foto vorhanden von dem Mauerrest, der sich an der Sint-Pietersstraat befand. Der Mauerrest ist seit einer Baustelle verschwunden.Gedenkstein:


Der Gedenkstein befindet sich in der Hauswand am Nieuwe Burg Weg 42 in Middelburg und soll an die Zerstörung und den Wiederaufbau des Polderhuis Walcheren erinnern.


Auf dem Gedenkstein steht Folgendes:

POLDERHUIS WALCHEREN

DOOR GEWELD VERLOREN
17 MEI 1940

IN VRIJHEID HERBOREN
21 DECEMBER 1950Gedenktafeln:


Die 4 Gedenktafeln hängen an einer Wand am Abdijplein in Middelburg und sollen an 38 Bürger von Middelburg erinnern, die ihr Leben durch Kriegshandlungen in der Zeit von 1940-1945 verloren haben. Sie sollen auch an 15 niederländische Soldaten erinnern, die ihr Leben durch Kriegshandlungen in der Zeit von 1945-1962 in Nederlands-Indie verloren haben.


Auf der großen oberen Gedenktafel steht Folgendes:

GETROUW TOT IN DEN DOOD

In dankbare herinnering aan de Middelburgers
die in de jaren 1940 - 1945 hun leven gaven
voor het vaderland

C. Adriaanse          H. R. W. Hesseling
F. Baljeu          L. J. A. Hoogenboom
A. C. v. Beest          D. de Kuijper
J. van Beusekom          K. v. Loon
M. A. Bok          J. J. v. d. Meijden
L. P. Brasser          W. Niesthoven
C. Broodman          G. de Pagter
C. M. Buijs          P. de Pagter
W. J. Cornelisse          J. W. v. Pienbroek
W. J. Damen          A. Pouwer
W. H. v. Doorninck          L. Schroevers
G. Dijkstra          C. Snoep
G. F. C. v. d. Ende          J. L. Steketee
P. Feij          C. W. Sturm
P. Hamelink          A. Th. A. Verkleij
A. Hamelink          J. v. d. Weij
F. Heslinga          J. Zwigtman
A. H. Hesseling          L. Polak


Auf der rechten kleinen Gedenktafel steht Folgendes:

GETROUW TOT IN DEN DOOD

P. Ingelse          J. J. Smit


Auf der großen unteren Gedenktafel steht Folgendes:

1945                                    1962

Nederlands - Indie

Ter herinnering aan de gesneuvelde militairen.
Zij hebben hun leven gegeven tijdens de uitvoering van hun opdracht voor het vaderland.

- M. C. van Belzen     Middelburg     * 25.05.1926     + Soerabaja     07.08.1946
- A. E.Breel     Middelburg     * 21.08.1923     + Batavia     18.05.1946
- W. Goedhart     Middelburg     * 01.09.1926     + Colombo     16.07.1946
- N. Holthuizen     Middelburg     * 31.05.1903     + Balikpapan     19.11.1946
- A. J. Leijnse     Middelburg     * 01.04.1928     + Sugio     17.06.1949
- H. M. van Meel     Middelburg     * 29.09.1926     + Blitar/Kranggan     17.03.1949
- J. Moes     Middelburg     * 17.02.1926     + Soerabaja     07.11.1947
- N. J. Verweij     Middelburg     * 08.10.1926     + Penang     25.02.1946
- P. de Vos     Middelburg     * 21.01.1919     + Muntjon     04.09.1945
- C. Wielemaker     Middelburg     * 11.03.1921     + Soerabaja     06.11.1946
- J. P. Baas     St. Laurens     * 16.05.1925     + Soerabaja     06.09.1946
- P. Eppen     Arnemuiden     *14.08.1924     + Tjibeber     27.08.1946
- C. de Jager     Arnemuiden     * 11.12.1925      + Pasuruan     14.08.1947
- A.  Schroevers     Arnemuiden     * 18.02.1927     + Djokjakarta     06.01.1949

Vereniging Oud Militairen Indiegangers


Auf der linken kleinen Gedenktafel steht Folgendes:

1945     Nederlands - Indie     1962

- P. J. Joosse     Middelburg     * 14.12.1926     + 's-Gravenhage     02.11.1946Denkmal:


Das Denkmal steht auf dem jüdischen Friedhof am Walensingel in Middelburg und soll an 72 Juden erinnern, die während des 2. Weltkrieges umgebracht wurden. Es wurde 1954 enthüllt.


Auf dem linken Gedenkstein steht Folgendes:

TER GEDACHTENIS AAN HEN, WIER NAMEN HIER ZIJN VERMELD,
DE JODEN VAN ZEELAND, KINDEREN VAN ONS VOLK,
DIE IN DE JAREN 1940_1945 DOOR DE VIJAND
MEDOGENLOOS WEGGERUKT EN OMGEBRACHT WERDEN,
OMDAT ZIJ WAREN VAN JOODSE STAM.
MOGEN HUN ZIELEN RUSTEN IN DES ALMACHTIGEN SCHADUW.

H. ALBERG
S. ALBERG_ALBERGE
______
E. BARKELAU
______
L. M. BARKELAU
S. BARKELAU_MEIJER
______
B. BOASSON
H. BOASSON
______
M. H. BOASSON
B. BOASSON_SANDERS

H. BROKMEIER_DUVEEN
______
A. CANES
______
S. COHEN
______
J. COHEN
______
E. CRACAU_FRANK
A. CRACAU
M. CRACAU_KESNER
D. CRACAU
S. CRACAU_EPHRAIM
J. CRACAU
D. CRACAU

P. J. VAN DAM
H. VAN DAM_POLAK
A. VAN DAM
______
M. FISCHER
______
I. FONTEIJN
J. FONTEIJN_KOPPEL
______
L. FRANK
M. FRANK
B. FRANK
S. L. FRANK

R. DE LA FUENTE_CRACAU
______
E. GOKKES
G. GOKKES_KEIZER
B. GOKKES
______
I. P. J. DE GROOT
______
H. HEERTJE
______
R. HIEGENTLICH
S. HIEGENTLICH_ROOZENDAAL
S. HIEGENTLICH


Auf der Säule in der Mitte steht Folgendes:

5700     5705
____  _  ____

1940     1945


Auf dem rechten Gedenkstein steht Folgendes:

Hebräischer Text

D. HIEGENTLICH
J. HIEGENTLICH_DE METZ
L. HIEGENTLICH
______
H. HOFFMANN_WOLFF
______
E. JESAIJES_BRAASEM
______
L. LEIJDESDORFF
R. L. LEIJDESDORFF_VAN OS
S. LEIJDENDORFF

L. MARCUS
______
M. NATHAN
______
S. POLAK_BRAASEM
S. POLAK
L. POLAK
______
A. PRINS
S. PRINS_MENIST
C. PRINS
C. M. PRINS
______

E. SWAALEP
______
J. M. TAIJTELBAUM
B. TAIJTELBAUM_LEVIE
______
R. B. VRIESMAN_VAN WITTENE
H. VRIESMAN
L. B. VRIESMAN
______
A. WALG
E. WALG_CRACAU
V. WALG

M. WALG
A. WALG
J. WALG
______
B. VAN WITTENE_BRAASEM
______
L. ZWARTVERWER
M. ZWARTVERWER_ZIFF
______
E. HEERTJE_SCHOOLMEESTERGedenkstein:


Der Gedenkstein befindet sich an vielen Häusern, die nach dem Krieg neu aufgebaut wurden in Middelburg. Die meisten Häuser davon wurden bei dem Bombardement am 17. Mai 1940 zerstört. Auf dem Gedenkstein ist das Wappen von Middelburg über Flammen in 1940 abgebildet.


Auf dem Gedenkstein steht Folgendes:

1940Denkmal:


Das Denkmal befindet sich am Koudekerkseweg am Eingang zum Toorenvliedt Park in Middelburg. Bei dem Denkmal handelt es sich um ein Kunstwerk, welches einen Buffalo Panzer darstellt. Es wurde am 03. April 2014 enthüllt und soll an die 6 alliierten Soldaten erinnern, die ihr Leben verloren haben, als ihr Buffalo Panzer mit dem Namen SNIPE am 06. November 1944 um 15:20 Uhr auf der Höhe vom Toorenvliedt Park auf eine Mine gefahren ist. Dabei wurden 6 weitere alliierte Soldaten verwundet. Am 01. November 2014 wurde eine Plakette an dem Denkmal feierlich enthüllt.Weiteres Bild von dem Denkmal.


Auf der Plakette an dem Denkmal steht Folgendes:

Ter herinnering aan de bevrijding van Middelburg

Op 6 november 1944 bevrijden de geallieerden Middelburg van de Duitse bezetters.
Deze operatie werd uitgevoerd met Buffalo amfibievoertuigen.
In de omgeving van Ter Hooge en Toorenvliedt reed een van de Buffalo's (genaamd 'Snipe') op een mijn.
Hierbij sneuvelden zes Britse militairen. Zij worden eervol herdacht.

In memory of the liberation of Middelburg

On November 6, 1944 the Allied Forces mounted an attack to liberate Middelburg of the Germans.
This operation was carried out with Buffalo amphibious vehicles.
In the vicinity of Ter Hooge and Toorenvliedt one of these vehicles (named 'Snipe') ran over a mine,
which led to the death of six British soldiers. These are remembered with honour.

7/9 Battalion The Royal Scots:
Pte. William Whitworth    20 years

11th Royal Tank Regiment:
L.Cpl. David Sykes           24 years
Tpr. John Graham              28 years
Tpr. Joseph Grice              32 years
Tpr. William McKenzie    23 years

7th Bn The Manchester Regiment:
Pte. Andrew Hunter Smith    32 yearsDenkmal:

Am Kapoengang im Garten von dem Altenheim Willibrord in Middelburg befindet sich ein Denkmal, das an die Zerstörung von Middelburg am 17. Mai 1940 erinnern soll. Das Denkmal wurde am 17. Mai 2016 durch den Bürgermeister Harald Bergmann enthüllt. Noch kein Foto von dem Denkmal vorhanden.


Auf dem Denkmal steht Folgendes:

Herinnering

aan de verwoesting

Middelburgse

binnenstad

17 mei 1940Stolpersteine:


Am 21. Februar 2016 wurden am Markt 7 (früher 6) in Middelburg zwei Stolpersteine platziert. Die beiden Stolpersteine sollen an
die Juden Louis Leijdersdorff (geboren am 26. Mai 1875 in Franeker) und Rika Louise Leijdersdorff-van Os (geboren am 07. Februar 1876 in Middelburg) erinnern. Sie wurden während des 2. Weltkrieges deportiert und haben ihr Leben im Konzentrationslager Sobibor verloren. An der Stelle, wo die Stolpersteine platziert wurden, lebten Louis Leijdersdorff und Rika Leijdersdorff-van Os, bevor sie deportiert wurden.


Auf den beiden Stolpersteinen steht von links nach rechts Folgendes:

HIER WOONDE
LOUIS
LEIJDESDORFF
GEB. 1875
GEDEPORTEERD 1943
UIT WESTERBORK
VERMOORD 2.7.1943
SOBIBOR

HIER WOONDE
RIKA LOUISE
LEIJDESDORFF-VAN OS
GEB. 1876
GEDEPORTEERD 1943
UIT WESTERBORK
VERMOORD 2.7.1943
SOBIBORStolperstein:


Am 21. Februar 2016 wurde am Lange Delft 21 (früher 33) in Middelburg ein Stolperstein platziert. Der Stolperstein soll an
den Juden Izaak Abraham Frank erinnern. Er wurde am 15. Oktober 1864 in Zierikzee geboren. Während des 2. Weltkrieges wurde er deportiert und hat sein Leben im Konzentrationslager Auschwitz verloren. An der Stelle, wo der Stolperstein platziert wurde, lebte Izaak Abraham Frank, bevor er deportiert wurde.


Auf dem Stolperstein steht Folgendes:

HIER WOONDE
IZAAK ABRAHAM
FRANK
GEB. 1864
VERMOORD 21.9.1942
AUSCHWITZStolpersteine:


Am 21. Februar 2016 wurden am Lange Delft 99 (früher 89) in Middelburg vier Stolpersteine platziert. Die vier Stolpersteine sollen an
die Juden Abraham Prins (geboren am 18. Januar 1906 in Amsterdam), Sientje Prins-Menist (geboren am 06. Januar 1909 in Amsterdam), Cecilia Prins (geboren am 16. Mai 1935 in Middelburg) und Clara Marlina Prins (geboren am 03. April 1938 in Middelburg) erinnern. Sie wurden während des 2. Weltkrieges deportiert und haben ihr Leben im Konzentrationslager Gräditz und Auschwitz verloren. An der Stelle, wo die Stolpersteine platziert wurden, lebten Abraham Prins, Sientje Prins-Menist, Cecilia Prins und Clara Marlina Prins, bevor sie deportiert wurden.


Auf den vier Stolpersteinen steht von oben links nach unten rechts Folgendes:

HIER WOONDE
ABRAHAM PRINS
GEB. 1906
VERMOORD 1.2.1944
KZ GRADITZ


HIER WOONDE
SIENTJE PRINS-
MENIST
GEB. 1909
VERMOORD 7.9.1942
AUSCHWITZ


HIER WOONDE
CECILIA PRINS
GEB. 1935
VERMOORD 7.9.1942
AUSCHWITZ


HIER WOONDE
CLARA MARLINA
PRINS
GEB. 1938
VERMOORD 7.9.1942
AUSCHWITZ  Stolpersteine:


Am 21. Februar 2016 wurden am Lange Delft 123 in Middelburg fünf Stolpersteine platziert. Die fünf Stolpersteine sollen an
die Juden Karel Levien Jacobson (geboren am 25. April 1890 in Middelburg), Johanna Jacobson-van Beever (geboren am 09. März 1892 in Amsterdam), Robert Karel Jacobson (geboren am 12. Juli 1924 in Middelburg), Karel Annie Jacobson (geboren am 07. April 1927 in Middelburg) und Anne Marie Jacobson (geboren am 25. August 1930 in Middelburg) erinnern. Sie wurden während des 2. Weltkrieges deportiert und haben ihr Leben im Konzentrationslager Auschwitz verloren. An der Stelle, wo die Stolpersteine platziert wurden, lebten Karel Levien Jacobson, Johanna Jacobson-van Beever, Robert Jacobson, Karel Annie Jacobson und Anne Marie Jacobson, bevor sie deportiert wurden.


Auf den fünf Stolpersteinen steht von oben links nach unten rechts Folgendes:

HIER WOONDE
KAREL LEVIEN
JACOBSON
GEB. 1890
VERMOORD 7.9.1942
AUSCHWITZ


HIER WOONDE
JOHANNA JACOBSON-
VAN BEEVER
GEB. 1892
VERMOORD 7.9.1942
AUSCHWITZ


HIER WOONDE
ROBERT KAREL
JACOBSON
GEB. 1924
VERMOORD 30.6.1944
MIDDEN - EUROPA


HIER WOONDE
KARLA ANNIE
JACOBSON
GEB. 1927
VERMOORD 7.9.1942
AUSCHWITZ


HIER WOONDE
ANNE MARIE
JACOBSON
GEB. 1930
VERMOORD 7.9.1942
AUSCHWITZStolpersteine:


Am 15. November 2016 wurden am Park de Griffioen 22 in Middelburg zwei Stolpersteine platziert. Die beiden Stolpersteine sollen an die Juden Henri Heertje (geboren am 15. August 1913 in Amsterdam) und Evalina Heertje-Schoolmeester (geboren am 24. November 1915 in Amsterdam) erinnern. Sie wurden während des 2. Weltkrieges deportiert und haben ihr Leben im Konzentrationslager Sobibor verloren. An der Stelle, wo die Stolpersteine platziert wurden, lebten Henri Heertje und Evalina Heertje-Schoolmeester, bevor sie deportiert wurden.


Auf den beiden Stolpersteinen steht von links nach rechts Folgendes:

HIER WOONDE
HENRI HEERTJE
GEB. 1913
VERMOORD 23.7.1943
SOBIBOR


HIER WOONDE
EVALINA HEERTJE-
SCHOOLMEESTER
GEB. 1915
VERMOORD 23.7.1943
SOBIBORStolpersteine:


Am 15. November 2016 wurden am Park de Griffioen 10 in Middelburg drei Stolpersteine platziert. Die drei Stolpersteine sollen an die Juden Philip Isaac van Dam (geboren am 22. Mai 1912 in Rotterdam), Henriette van Dam-Polak (geboren am 06. April 1913 in Middelburg) und Abraham van Dam (geboren am 31. Oktober 1935 in Sint Laurens) erinnern. Sie wurden während des 2. Weltkrieges deportiert und haben ihr Leben im Konzentrationslager Auschwitz verloren. An der Stelle, wo die Stolpersteine platziert wurden, lebten Philip Isaac van Dam, Henriette van Dam-Polak und Abraham van Dam, bevor sie deportiert wurden.


Auf den drei Stolpersteinen steht von links nach rechts Folgendes:

HIER WOONDE
PHILIP ISAAC
VAN DAM
GEB. 1912
VERMOORD 31.12.1942
AUSCHWITZ


HIER WOONDE
HENRIETTE
VAN DAM-POLAK
GEB. 1913
VERMOORD 21.9.1943
AUSCHWITZ


HIER WOONDE
ABRAHAM VAN DAM
GEB. 1935
VERMOORD 21.9.1942
AUSCHWITZStolpersteine:


Am 15. November 2016 wurden am Park de Griffioen 2 in Middelburg zwei Stolpersteine platziert. Die beiden Stolpersteine sollen an die Juden Marc Herman Boasson (geboren am 11. Oktober 1887 in Middelburg) und Bella Boasson-Sanders (geboren am 03. August 1891 in Amsterdam) erinnern. Sie wurden während des 2. Weltkrieges deportiert und haben ihr Leben im Konzentrationslager Gräditz und Auschwitz verloren. An der Stelle, wo die Stolpersteine platziert wurden, lebten Marc Herman Boasson und Bella Boasson-Sanders, bevor sie deportiert wurden.


Auf den beiden Stolpersteinen steht von links nach rechts Folgendes:

HIER WOONDE
MARC HERMAN
BOASSON
GEB. 1887
VERMOORD 20.8.1943
GRÄDITZ


HIER WOONDE
BELLA BOASSON-
SANDERS
GEB. 1891
VERMOORD 7.9.1942
AUSCHWITZStolperstein:


Am 15. November 2016 wurde am Langevielesingel 66 in Middelburg ein Stolperstein platziert. Der Stolperstein soll an die Jüdin Sara Polak-Braasem erinnern. Sie wurde am 06. Dezember 1869 in Middelburg geboren. Während des 2. Weltkrieges wurde sie deportiert und hat ihr Leben im Konzentrationslager Auschwitz verloren. An der Stelle, wo der Stolperstein platziert wurde, lebte Sara Polak-Braasem, bevor sie deportiert wurde.


Auf dem Stolperstein steht Folgendes:

HIER WOONDE
SARA POLAK-
BRAASEM
GEB. 1869
VERMOORD 26.2.1943
AUSCHWITZStolperstein:


Am 15. Dezember 2016 wurde am Noordbolwerk 15 in Middelburg ein Stolperstein platziert. Der Stolperstein soll an
den Juden Izaac Philip Joel de Groot erinnern. Er wurde am 30. August 1877 in Middelburg geboren. Während des 2. Weltkrieges wurde er deportiert und hat sein Leben im Konzentrationslager Westerbork verloren. An der Stelle, wo der Stolperstein platziert wurde, lebte Izaac Philip Joel de Groot, bevor er deportiert wurde.


Auf dem Stolperstein steht Folgendes:

HIER WOONDE
IZAAC PHILIP JOEL
DE GROOT
GEB. 1877
VERMOORD 4.9.1944
WESTERBORKStolperstein:


Am 15. Dezember 2016 wurde am Molenwater 83 in Middelburg ein Stolperstein platziert. Der Stolperstein soll an
den Juden Heintje Brokmeier-Duveen erinnern. Er wurde am 19. Februar 1887 in Zwolle geboren. Während des 2. Weltkrieges wurde er deportiert und hat sein Leben im Konzentrationslager Auschwitz verloren. An der Stelle, wo der Stolperstein platziert wurde, lebte Heintje Brokmeier-Duveen, bevor er deportiert wurde.


Auf dem Stolperstein steht Folgendes:

HIER WOONDE
HEINTJE
BROKMEIER-DUVEEN
GEB. 1887
VERMOORD 19.11.1943
AUSCHWITZStolperstein:


Am 15. Dezember 2016 wurde am Blindenhoek 2 in Middelburg ein Stolperstein platziert. Der Stolperstein soll an die Jüdin Mietje Frank erinnern. Sie wurde am 25. April 1894 in Den Haag geboren. Während des 2. Weltkrieges wurde sie deportiert und hat ihr Leben im Konzentrationslager Auschwitz verloren. An der Stelle, wo der Stolperstein platziert wurde, lebte Mietje Frank, bevor sie deportiert wurde.


Auf dem Stolperstein steht Folgendes:

HIER WOONDE
MIETJE FRANK
GEB. 1894
VERMOORD 7.9.1942
AUSCHWITZStolperstein:


Am 15. Dezember 2016 wurde an der Latijnseschoolstraat 13a in Middelburg ein Stolperstein platziert. Der Stolperstein soll an die Jüdin Wilhelmina Blok erinnern. Sie wurde am 08. November 1888 in Nijmegen geboren. Während des 2. Weltkrieges wurde sie deportiert und hat ihr Leben im Konzentrationslager Auschwitz verloren. An der Stelle, wo der Stolperstein platziert wurde, lebte Wilhelmina Blok, bevor sie deportiert wurde.


Auf dem Stolperstein steht Folgendes:

HIER WOONDE
WILHELMINA BLOK
GEB. 1888
VERMOORD 7.9.1942
AUSCHWITZStolpersteine:


Am 05. September 2017 wurden bei der Lange Noordstraat 21 in Middelburg zwei Stolpersteine platziert. Die beiden Stolpersteine sollen an die Juden Hans Karel Boasson (geboren am 27. Juni 1915 in Middelburg) und Bernard Boasson (geboren am 03. August 1910 in Middelburg) erinnern. Sie wurden während des 2. Weltkrieges deportiert und haben ihr Leben im Konzentrationslager Auschwitz und Sobibor verloren. An der Stelle, wo die Stolpersteine platziert wurden, lebten Hans Karel Boasson und Bernard Boasson, bevor sie deportiert wurden.


Auf den beiden Stolpersteinen steht von links nach rechts Folgendes:

HIER WOONDE
HANS KAREL
BOASSON
GEB. 1915
VERMOORD 5.9.1942
AUSCHWITZ


HIER WOONDE
BERNARD BOASSON
GEB. 1910
VERMOORD 30.4.1943
SOBIBORStolpersteine:


Am 05. September 2017 wurden am Vlasmarkt 19 (früher 156) in Middelburg drei Stolpersteine platziert. Die drei Stolpersteine sollen an die Juden Maurits Joseph Cohen (geboren am 09. Dezember 1876 in Middelburg), Louise Cohen-Wijnberg (geboren am 14. Februar 1885 in Amsterdam) und Joseph Isidoore Cohen (geboren am 02. Juni 1920 in Middelburg) erinnern. Sie zogen 1942 nach Amsterdam und dort verlor Louise Cohen-Wijnberg ihr Leben. Maurits Joseph Cohen und  Joseph Isidoore Cohen wurden während des 2. Weltkrieges deportiert und haben ihr Leben im Konzentrationslager Auschwitz und Sobibor verloren. An der Stelle, wo die Stolpersteine platziert wurden, lebten Maurits Joseph Cohen, Louise Cohen-Wijnberg und Joseph Isidoore Cohen, bevor sie nach Amsterdam gezogen sind.


Auf den drei Stolpersteinen steht von links nach rechts Folgendes:

HIER WOONDE
MAURITS JOSEPH
COHEN
GEB. 1876
VERMOORD 19.2.1943
AUSCHWITZ


HIER WOONDE
LOUISE
COHEN-WIJNBERG
GEB. 1885
VERMOORD 9.9.1942
AMSTERDAM


HIER WOONDE
JOSEPH ISIDOORE
COHEN
GEB. 1920
VERMOORD 9.4.1943
SOBIBORStolpersteine:


Am 05. September 2017 wurden bei der Lange Geere 33 in Middelburg zwei Stolpersteine platziert. Die beiden Stolpersteine sollen an die Jüdinnen Eva Jesaijes-Brassem (geboren am 02. März 1874 in Middelburg) und Betje Van Wittene-Braasem (geboren am 01. Dezember 1863 in Middelburg) erinnern. Sie wurden während des 2. Weltkrieges deportiert und haben ihr Leben im Konzentrationslager Auschwitz verloren. An der Stelle, wo die Stolpersteine platziert wurden, lebten Eva Jesaijes-Brassem und Betje Van Wittene-Braasem, bevor sie deportiert wurden.


Auf den beiden Stolpersteinen steht von links nach rechts Folgendes:

HIER WOONDE
EVA JESAIJES-
BRAASEM
GEB. 1874
VERMOORD 1.10.1942
AUSCHWITZ


HIER WOONDE
BETJE
VAN WITTENE-
BRAASEM
GEB. 1863
VERMOORD 1.10.1942
AUSCHWITZStolperstein:


Am 05. September 2017 wurde an der Gortstraat 28 in Middelburg ein Stolperstein platziert. Der Stolperstein soll an den Juden Simon Polak erinnern. Er wurde am 01. Mai 1905 in Middelburg geboren. Während des 2. Weltkrieges wurde er deportiert und hat sein Leben im Konzentrationslager Auschwitz verloren. An der Stelle, wo der Stolperstein platziert wurde, lebte Simon Polak, bevor er deportiert wurde.


Auf dem Stolperstein steht Folgendes:

HIER WOONDE
SIMON POLAK
GEB. 1905
VERMOORD 31.12.1942
AUSCHWITZStolperstein:


Am 05. September 2017 wurde am Kerspel 19 (früher Gortstraat 37) in Middelburg ein Stolperstein platziert. Der Stolperstein soll an den Juden Samuel Cohen erinnern. Er wurde am 21. April 1898 in Vlissingen geboren. Während des 2. Weltkrieges wurde er deportiert und hat sein Leben im Konzentrationslager Sobibor verloren. An der Stelle, wo der Stolperstein platziert wurde, lebte Samuel Cohen, bevor er deportiert wurde.


Auf dem Stolperstein steht Folgendes:

HIER WOONDE
SAMUEL COHEN
GEB. 1898
VERMOORD 9.4.1943
SOBIBORStolpersteine:


Am 05. September 2017 wurden bei der Gravenstraat zwischen 6a und 7a (früher 24) in Middelburg zwei Stolpersteine platziert. Die beiden Stolpersteine sollen an die Juden Henricus Alberg (geboren am 16. Juni 1874 in Antwerpen) und Sibilla Alberg-Alberge (geboren am 09. April 1867 in Middelburg) erinnern. Sie wurden während des 2. Weltkrieges deportiert und haben ihr Leben im Konzentrationslager Sobibor verloren. An der Stelle, wo die Stolpersteine platziert wurden, lebten Henricus Alberg und Sibilla Alberg-Alberge, bevor sie deportiert wurden.


Auf den beiden Stolpersteinen steht von links nach rechts Folgendes:

HIER WOONDE
HENRICUS ALBERG
GEB. 1874
VERMOORD 30.4.1943
SOBIBOR


HIER WOONDE
SIBILLA
ALBERG-ALBERGE
GEB. 1867
VERMOORD 30.4.1943
SOBIBORStolperstein:


Am 24. Oktober 2017 wurde an der Stationsstraat 22 in Middelburg ein Stolperstein platziert. Der Stolperstein soll an den Juden Max Israel Fischer erinnern. Er wurde am 14. November 1913 in Rosenheim geboren. Während des 2. Weltkrieges wurde er deportiert und hat sein Leben im Konzentrationslager Buchenwald verloren. An der Stelle, wo der Stolperstein platziert wurde, lebte Max Israel Fischer, bevor er nach Frankreich geflüchtet ist und deportiert wurde.


Auf dem Stolperstein steht Folgendes:

HIER WOONDE
MAX ISRAEL
FISCHER
GEB. 1913
VLUCHT FRANKRIJK
GEARRESTEERD
GEDEPORTEERD 1944
BUCHENWALD
VERMOORD 29.4.1945Stolperstein:


Am 24. Oktober 2017 wurde am Rouaansekaai 27 in Middelburg ein Stolperstein platziert. Der Stolperstein soll an den Juden Lion Polak erinnern. Er wurde am 06. September 1925 in Middelburg geboren. Während des 2. Weltkrieges geriet er in Gefangenschaft und hat sein Leben nach schweren Misshandlungen in Loosdrecht verloren. An der Stelle, wo der Stolperstein platziert wurde, lebte Lion Polak, bevor er in Loosdrecht in Gefangenschaft kam.


Auf dem Stolperstein steht Folgendes:

HIER WOONDE
LION POLAK
GEB. 1925
VERMOORD 17.4.1945
LOOSDRECHTStolpersteine:


Am 24. Oktober 2017 wurden am Nieuwenhove 5 in Middelburg zwei Stolpersteine platziert. Die beiden Stolpersteine sollen an die Juden Anna Wilhelmina van Itallie - van Raalte (geboren am 06. Februar 1912 in Vlissingen) und Frerik Bart van Itallie (geboren am 03. September 1941 in Middelburg) erinnern. Sie wurden während des 2. Weltkrieges deportiert und haben ihr Leben im Konzentrationslager Auschwitz verloren. An der Stelle, wo die Stolpersteine platziert wurden, lebten Anna Wilhelmina van Itallie - van Raalte und Frerik Bart van Itallie, bevor sie deportiert wurden.


Auf den beiden Stolpersteinen steht von links nach rechts Folgendes:

HIER WOONDE
ANNA WILHELMINA
VAN ITALLIE-
VAN RAALTE
GEB. 1912
VERMOORD 8.4.1944
AUSCHWITZ

HIER WOONDE
FRERIK BART
VAN ITALLIE
GEB. 1941
VERMOORD 8.4.1944
AUSCHWITZStolpersteine:


Am 24. Oktober 2017 wurden am Bleek 11 in Middelburg drei Stolpersteine platziert. Die drei Stolpersteine sollen an die Juden Eliazar Gokkes (geboren am 16. Januar 1882 in Harlingen), Geertruida Gokkes-Keizer (geboren am 30. Januar 1886 in Hasselt) und Betsy Suzanna Gokkes (geboren am 10. August 1915 in Delfzijl) erinnern. Sie wurden während des 2. Weltkrieges deportiert und haben ihr Leben im Konzentrationslager Auschwitz verloren. An der Stelle, wo die Stolpersteine platziert wurden, lebten Eliazar Gokkes, Geertruida Gokkes-Keizer und Betsy Suzanna Gokkes, bevor sie deportiert wurden.


Auf den drei Stolpersteinen steht von links nach rechts Folgendes:

HIER WOONDE
ELIAZAR GOKKES
GEB. 1882
VERMOORD 7.9.1942
AUSCHWITZ

HIER WOONDE
GEERTRUIDA
GOKKES-KEIZER
GEB. 1886
VERMOORD 7.9.1942
AUSCHWITZ

HIER WOONDE
BETSY SUZANNA
GOKKES
GEB. 1915
VERMOORD 25.9.1942
AUSCHWITZStolperstein:


Am 24. Oktober 2017 wurde an der Wagenaarstraat 10 in Middelburg ein Stolperstein platziert. Der Stolperstein soll an den Juden Marcus Nathan erinnern. Er wurde am 28. September 1869 in Goes geboren. Während des 2. Weltkrieges wurde er deportiert und hat sein Leben im Konzentrationslager Auschwitz verloren. An der Stelle, wo der Stolperstein platziert wurde, lebte Marcus Nathan, bevor er deportiert wurde.


Auf dem Stolperstein steht Folgendes:

HIER WOONDE
MARCUS NATHAN
GEB. 1869
VERMOORD 5.2.1943
AUSCHWITZStolpersteine:


Am 24. Oktober 2017 wurden an der Heerenstraat 10 in Middelburg zwei Stolpersteine platziert. Die beiden Stolpersteine sollen an die Juden Levie Zwartverwer (geboren am 07. November 1880 in Amsterdam) und Maria Zwartverwer-Ziff (geboren am 17. Februar 1883 in Leeds) erinnern. Sie wurden während des 2. Weltkrieges deportiert und haben ihr Leben im Konzentrationslager Auschwitz verloren. An der Stelle, wo die Stolpersteine platziert wurden, lebten Levie Zwartverwer und Maria Zwartverwer-Ziff, bevor sie deportiert wurden.


Auf den beiden Stolpersteinen steht von links nach rechts Folgendes:

HIER WOONDE
LEVIE
ZWARTVERWER
GEB. 1880
VERMOORD 11.12.1942
AUSCHWITZ

HIER WOONDE
MARIA
ZWARTVERWER-ZIFF
GEB. 1883
VERMOORD 11.12.1942
AUSCHWITZStolperstein:

Am 24. Oktober 2017 wurde am Korte Delft 23 in Middelburg ein Stolperstein platziert. Der Stolperstein soll an die Jüdin Elisabeth Barkelau erinnern. Sie wurde am 11. November 1900 in Vlissingen geboren. Während des 2. Weltkrieges wurde sie deportiert und hat ihr Leben im Konzentrationslager Sobibor verloren. An der Stelle, wo der Stolperstein platziert wurde, lebte Elisabeth Barkelau, bevor sie deportiert wurde. Kein Foto vom Stolperstein vorhanden.


Auf dem Stolperstein steht Folgendes:

HIER WOONDE
ELISABETH
BARKELAU
GEB. 1900
VERMOORD 26.3.1943
SOBIBOR
 
  Insgesamt: 293546 Besucher
 
 
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden