verwehte-spuren
  -Winterswijk
 
Denkmal:


Das Denkmal steht am Mevrouw Kuipers-Rietbergplein in Winterswijk und soll an Frau H. Th. Kuipers-Rietberg aus Winterswijk erinnern. Sie wurde oft Tante Riek genannt und hat in den Kriegsjahren von 1940 bis 1945 sehr vielen untergetauchten Menschen geholfen. Sie verlor am 27. Dezember 1944 im Konzentrationslager Ravensbrück ihr Leben. Das Denkmal wurde am 04. Mai 1955 von H.K.H. Prinzessin Wilhelmina der Niederlande enthüllt. Vor dem Denkmal steht auch eine Gedenktafel.


Auf dem Denkmal steht folgendes:

'T GELOOF HEEFT HAAR GEDRAGEN
DE LIEFDE GAF HAAR KRACHT
DE HOOP DEED NIET VERSAGEN
TOT REDDING WAS GEBRACHTDE VIJAND WEERSTAANBild von der Gedenktafel, die vor dem Denkmal steht.


Auf dem Denkmal steht folgendes:

HIER STAAT U VOOR HET MONUMENT DAT OPGERICHT
WERD TER NAGEDACHTENIS VAN MEVROUW H. TH. KUIPERS-RIETBERG
(tante Riek) EN TER ERE VAN DE NEDERLANDSE VROUWEN IN HET VERZET
TANTE RIEK NAM HET INITIATIEF TOT OPRICHTING VAN DE LANDELIJKE
ORGANISATIE VOOR HULP AAN ONDERDUIKERS (DE L. O.) DIE IN DE
OORLOGSJAREN 1940-1945 ONGEVEER 300.000 ONDERDUIKERS VERZORGDE
EN DAARDOOR ZEER VEEL BIJDROEG TOT DE BEVRIJDING VAN ONS VADERLAND.
ZIJ WERD GEBOREN 26 MEI 1893 TE WINTERSWIJK EN STIERF OP
27 DECEMBER 1944 IN HET CONCENTRATIEKAMP TE RAVENSBRÜCK

H.K.H. PRINSES WILHELMINA DER NEDERLANDEN
ONTHULD DIT MONUMENT OP 4 MEI 1955Denkmal:


Das Denkmal befindet sich auch am Mevrouw Kuipers-Rietbergplein auf der anderen Straßenseite vom Tanta Riek Denkmal in Winterswijk. Das Denkmal soll an alle Opfer von Winterswijk erinnern, die ihr Leben durch Kriegshandlungen zwischen 1940-1945 verloren haben. Viele von ihnen haben ihr Leben in Konzentrationslagern verloren.


Unter der Figur auf der Säule steht folgendes:

AAN
DE GESNEUVELDEN VAN
WINTERSWIJK
10 - 14 MEI 1940
EN AAN HEN
DIE OMKWAMEN DOOR
DE HAND VAN DE
BEZETTER
1940 - 1945


Auf der linken Seite von der Säule steht folgendes:

OP DEN GREBBEBERG
TH. G. BLOEMERS 8 R.I.
H. BRUNTINK 8 R.I.
J. TH. A. FLINT 8 R.I.
B. W. GEURKINK 8 R.I.
T. A. TE LINTUM 8 R.I.
O. G. NEUSCHÄFER 11 R.I.
G. J. RÖMER 8 R.I.
J. H. STEMERDINK 8 R.I.
J. H. VRIEZEN 8 R.I.
- TE OBBICHT - L.
H. G. NIJLAND 37 R.I.


Auf der Rückseite der Säule steht folgendes:

IN DANKBARE HERINNERING
VAN WINTERSWIJKS BEVOLKING
AAN HAAR GEVALLEN PLICHTS
GETROUWE MEDEBURGERS


Auf der rechten Seite von der Säule steht folgendes:

- TE BARNEVELD -
W. J. RAUWERS 7 E.W.
J. W. TE SLIGTE 8 E.W.
- TE ROTTERDAM -
B. C. M. BRUGMAN 32 R.I.
G. WASSINK 32 R.I.
- TE DORDRECHT -
J. A. PETERS 8 R.I.
- TE CULEMBORG -
G. W. WIGGERS 11 R.I.
 
  Insgesamt: 293544 Besucher
 
 
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden