verwehte-spuren
  -Vlissingen
 
Denkmal:


Das Denkmal soll an die Opfer von der 4. Commando Brigade und der Bürger von Vlissingen erinnern, die bei der Befreiung von Vlissingen ihr Leben verloren haben. Ursprünglich stand das Denkmal am Commandoweg in Vlissingen und wurde von Titus Leeser entworfen und am 31. Mai 1952 enthüllt. Am 12. Juni 2014 wurde das Denkmal auf die andere Seite vom Deich in die Nähe von der Oranjemolen umgesetzt. An dieser Stelle sind die Alliierten am 01. November 1944 gelandet. Das Bild zeigt das Denkmal noch am alten Standort am Commandoweg.Bild von dem Denkmal noch am alten Standort am Commadoweg in Vlissingen. Rechts daneben stand der Gedenkstein von der 52. Lowland Division. Im Hintergrund befindet sich der Deich und dahinter sind die Alliierten am 01. November 1944 gelandet. Deshalb hat die Straße den Namen Commandoweg erhalten.


Rechts auf dem Denkmal steht Folgendes:

IN MEMORY OF ALL RANKS OF NR. 4 COMMANDO
WHO FELL DURING THE WAR 1939-1945 AND TO
THE LOYAL CITIZENS OF FLUSHING WHO WERE
KILLED DURING THE OCCUPATION AND AT THE
HOUR OF THEIR LIBERATION


Links auf dem Denkmal steht Folgendes:

A LA MEMOIRE DES OFFICIERS SOUS -OFFICIERS ET SOLDATS
DU 4ME COMMANDO ET DES LOYAUX CITOYENS DE FLESSENGUE
1939-1945
AAN DE NAGEDACHTENIS VAN
DE GEVALLENEN VAN HET 4DE COMMANDO EN
VAN DETROUWE BURGERS VAN VLISSINGENGedenkstein:


Der Gedenkstein soll an die Landung von der 52. Lowland Division von Breskens aus am 01. November 1944 erinnern. Ursprünglich befand sich der Gedenkstein in der Nähe von der Oranjemolen und wurde am 03. August 1946 durch Major-General Edmund Hakewill-Smith enthüllt. Als das Denkmal von der 4. Commando Brigade am Commandoweg aufgestellt wurde, entschloss man sich diesen Gedenkstein mit zu dem Denkmal umzusetzen. Am 12. Juni 2014 wurden das Denkmal von der 4. Commando Brigade und dieser Gedenkstein auf die andere Seite vom Deich in die Nähe von der Oranjemolen umgesetzt. An dieser Stelle sind die Alliierten am 01. November 1944 gelandet. Das Bild zeigt den Gedenkstein noch am alten Standort am Commandoweg.


Auf dem Gedenkstein steht Folgendes:

52 LOWLAND DIVISION
LANDDE HIER UIT BRESKENS
OP 1 NOV. 1944
OM HET EILAND TE BEVRIJDEN
-----------------
52 LOWLAND DIVISION
LANDED HERE FROM BRESKENS
ON 1 NOV. 1944
TO LIBERATE THE ISLANDGedenkstätte Uncle Beach:

Die Gedenkstätte befindet sich bei der Oranjemolen auf dem Oranjedijk in Vlissingen. An diesem Ort landeten die alliierten Truppen am 01. November 1944 von Breskens aus Operation Infatuate I. Die Alliierten gaben diesen Ort den Codenamen Uncle Beach. Von hier aus machten sich die alliierten Truppen auf den Weg die Stadt Vlissingen und weitere Städte auf Walcheren zu befreien. Die Gedenkstätte wurde 2014 feierlich enthüllt. Sie besteht aus einem Denkmal, Gedenksteinen, Informationstafeln, Kleinkampfmittel Biber, Bunkermuseum Vlissingen und der Windmühle Oranjemolen.Diese Informationstafel steht bei dem Parkplatz am Koningsweg in Vlissingen. Auf der Informationstafel ist eine Karte abgebildet mit dem eigenen Standort und dem Standort der Gedenkstätte Uncle Beach. Die Gedenkstätte ist vom Parkplatz nicht weit entfernt.


Auf der Vorderseite von der Informationstafel steht Folgendes:

u bevindt zich hier
you are here

1 Entree Uncle Beach
2 Monumenten
3 Bunker
4 Oranjemolen


UNCLE BEACH

Op het terrein Uncle Beach bij de Oran-
jemolen wordt herdacht dat op 3
november 1944 Vlissingen is bevrijd
door de geallieereden.
De gehele oorlog door is Vlissingen
gebombardeerd en beschoten.
Vlissingen is tijdens de bezetting een
belangrijk onderdeel van de Atlantik-
wall. Dit verdigingswerk moet ver-
hinderen dat de geallieerden Europa
heroveren.
Vlissingen ligt strategisch aan de
monding van de Westerschelde. Om die
reden is er door bezetter, bevolking en
bevrijder hard gevochten.

Meer informatie:
www.unclebeach.nl


UNCLE BEACH

On the site called "Uncle Beach", near
the Oranjemolen, we commemorate the
liberation of Vlissingen by the Allied
forces on November 3, 1944.
Vlissingen was bombed and shelled
throughout the war, and was an
important part of the Atlantikwall - the
defensive structure built to prevent the
Allied forces from reclaiming Europe.
The strategic location of Vlissingen at
the mouth of the Scheldt river led to
intense fighting between occupier and
liberator.

More information:
www.unclebeach.nl


UNCLE BEACHAuf der Rückseite von der Informationstafel steht Folgendes:

Afweer dondert, bommen vallenDieser Wegweiser steht am Commandoweg.


Auf dem Wegweiser steht Folgendes:

Landings MonumentBlick auf den Zugang zu der Gedenkstätte Uncle Beach. Hier standen vorher das Denkmal von der 4. Commando Brigade und der Gedenkstein von der 52. Lowland Division. Folgt man dem Weg so gelangt man über eine Treppe hinter dem Deich, wo die alliierten Truppen am 01. November 1944 landeten.Dort wo vorher das Denkmal von der 4. Commando Brigade stand, befindet sich nach der Umsetzung von dem Denkmal ein Gedenkstein im Boden. Auf dem Gedenkstein steht ein Gedicht vom 4. Commando Brigade Veteran Patrick Churchill.Auf dem Gedenkstein steht Folgendes:

Near this spot 1st November 1944
Commandos jumped ashore
they did their task and did it well,
Commando no4.

So stav awhile but spare a thought
for thirty days before,
the dykes were breached and with it brought
a deadly tide of war.

A warning given, it was said-
but where were to go?
A heavy price the innocent paid
for the freedom today we know.

Patrick Churchill

poem written by

Patrick Churchill

No. 4. CommandoBild von der linken Informationstafel in der Nähe von dem Gedenkstein mit dem Gedicht.


Auf der linken Informationstafel steht Folgendes:

UNCLE BEACHBild von der rechten Informationstafel in der Nähe von dem Gedenkstein mit dem Gedicht.


Auf der Vorderseite von der rechten Informationstafel steht Folgendes:

DE INVASIE

De invasie van Walcheren begint op drie
plaatsen tegelijk: de Sloedam, West-
kapelle en Vlissingen.
Een maand eerder hebben de geal-
lieerden het eiland onder water gezet.
Vele Duitse geschutsopstellingen
kunnen niet meer worden gebruikt.
Schotse, Engelse, Franse, Nederlandse
soldaten, verenigd in de 52 Lowland
Divisie en het 4e Commando, landen in
Vlissingen en krijgen na drie dagen van
hevige gevechten de stad in handen.


THE INVASION

The invasion of Walcheren started si-
multaneously in three places : West-
kapelle, the Sloedam and Vlissingen.
A moth earlier, the Allied forces had
flooded  the island. Many German gun
emplacements could no longer be used.
Scottish, English, French and Dutch sol-
diers, from the 52nd Lowland Division
and 4th Command, landed in Vlissingen
and seized the city after three days of
fierce battle.

GEMEENTE
VLISSINGEN

INVESTEREN IN JE TOEKOMST
GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERK-
INGSPROGRAMMA 2007-2013

Medegefinancierd door de Europese Unie
(Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling)

2 Mers Seas Zeeen
INTERREG IV A FRANCE - ENGLAND - VLAANDEREN - NEDERLAND


UNCLE BEACH


Auf der Rückseite von der rechten Informationstafel steht Folgendes:

The piercing cries echoedBild von der Informationstafel, die rechts neben der Deichtreppe steht.


Auf der Informationstafel steht Folgendes:

UNCLE BEACHBlick auf den Uncle Beach hinter dem Deich.Bild von der ersten Informationstafel beim Uncle Beach.


Auf der ersten Informationstafel steht Folgendes:

UNCLE BEACHBild von der zweiten Informationstafel beim Uncle Beach.


Auf der Vorderseite von der zweiten Informationstafel steht Folgendes:

DE BEVRIJDER

In de vroege ochtend van 1 november
1944 steken honderden geallieerde
soldaten vanuit Breskens de Wester-
schelde over om Vlissingen te
bevrijden. Wanneer zij de stad naderen,
zien ze het silhouet van de Oranjemolen
tegen een oranje gloed van een brand
in de stad.
Wanneer de soldaten aankomen,
stellen ze eerst de Duitse militairen in
de bunkers rondom de molen buiten
gevecht. Daarna veroveren de geal-
lieerden straat voor
straat, huis voor huis de
stad. De strijd wordt heviger, de
bezetter biedt in de loop van de dag
steeds meer verzet. De Schotten,
Engelsen, Fransen en Nederlanders,
die in Vlissingen vechten, zijn in een
vreselijke strijd terecht gekomen. 3
November aan het eind van de dag
capituleert het Duitse leger en
is de stad bevrijd.THE LIBERATOR

In the early morning of November 1st,
1944 hundreds of Allied soldiers from
Breskens crossed the Western Scheldt
to liberate Vlissingen. When they
approached they saw the silhouette of
the Oranjemolen against the orange
glow of a fire in the city centre.
On arrival they first disarmed the
German soldiers in the bunkers around
the Oranjemolen. Then the Allied
soldiers conquered the city street by
street. The battle intensified and the
occupiers put up increased resistance
throughout the course of the day. The
Scottish, English, French and Dutchmen
fighting in Vlissingen found themselves
in a terrible battle. By the end of
November 3rd the German army sur-
rendered and the city was liberated.


UNCLE BEACH


Auf der Rückseite von der zweiten Informationstafel steht Folgendes:

De Schelde bolderde naar binnenBild von der dritten Informationstafel beim Uncle Beach. Auf der Informationstafel sind 4 Landkarten und ein Originalfoto von der Landung am Uncle Beach abgebildet.


Auf der dritten Informationstafel steht auf niederländisch Folgendes:

SLAG OM DE SCHELDE BATTLE OF THE SCHELDT

Na D-day (6 juni 1944) rukken de geallieerde troepen
snel op door Belgie. Een aanvoerhaven is essentieel
voor het succes van de verdere bevrijding. De havens
aan de kust zijn door Duitse troepen grondig on-
bruikbaar gemaakt of nog in Duitse handen.

Op 4 september 1944 wordt de haven van Antwerpen
bijna ongeschonden ingenomen. Op 17 september
begint operatie 'Market Garden'. De poging om de
Rijnbrug bij Arnhem te veroveren mislukt, mede door
de lange aanvoerlijn. Het toegankelijk maken van de
haven van Antwerpen wordt een topprioriteit. Dit is
de aanleiding voor de Slag om de Schelde, met als
doel een vrije doorvaart naar deze haven. Hiervoor
moeten de oevers van de Schelde worden bevrijd.

Kaartje 1
17 september 1944 - 2 oktober 1944
De eerste stap is om de zuidelijke oever van de
Westerschelde te bevrijden. Het Leopoldkanaal en de
Braakman zijn de grootste hindernissen voor de ge-
allieerden. Op 17 september loopt de frontlijn grof-
weg langs de Nederlandse en Belgische grens. Op 20
september is Oost Zeeuws Vlaanderen met Terneu-
zen bevrijdt. Op 2 oktober trekken de Canadezen op
richting Bergen op Zoom met als doel de Kreekrak-
dam te veroveren en daarmee de aanvoerlijnen van
de Duitsers naar Walcheren en Zuid-Beveland af te
snijden. Het duurt tien dagen voordat dit doel wordt
bereikt en Woensdrecht is bevrijd, waarbij de
Canadezen zeer grote verliezen lijden.

Kaartje 2
6 oktober 1944 - Operatie Switchback
Op 6 oktober begint de bevrijding van West Zeeuws
Vlaanderen. Het krijgt de codenaam: 'Operatie
Switchback'. De Canadese troepen steken eerst het
Leopoldkanaal over waar ze veel tegenstand krijgen
van Duitse divisies met veel gevechtservaring. De
volgende dag vertrekken vanuit Terneuzen landings-
troepen via de Westerschelde naar Hoofdplaat om
daarmee de Braakman te omzeilen. Na zware
gevechten wordt op 22 oktober 1944 Breskens be-
vrijd. Het dorp zelf is zwaar beschadigd. Tijdens de
strijd en een voorafgaand bombardement vallen er
184 burgerslachtoffers.

Kaartje 3
24 oktober 1944 - Operatie Vitality
Op 24 oktober start 'Operatie Vitality', de bevrijding
van Zuid-Beveland, het eerste deel van de noor-
delijke oever van de Westerschelde. De 2e Canadese
infanteriedivisie start de aanval door de Kreekrak
over te steken. Er is echter veel tegenstand. De
soldaten moeten vechten in uitgestrekte onder water
gezette gebieden. De Canadezen lopen vast bij het
kanaal door Zuid-Beveland.
De Britse 52ste Lowland divisie voert vanuit
Terneuzen een amfibische aanval uit en landt achter
de Duitse verdedigingslinie. Eind oktober bereiken de
geallieerden troepen de Sloedam. Er worden zo'n
12.500 Duitsers krijgsgevangen genomen.


Kaartje 4
31 oktober 1944 - Operatie Infatuate
Op 31 oktober wordt het slotoffensief ingezet. Het
eiland Walcheren is door de Duitsers omgebouwd tot
een waar fort. Vol bunkers, zwaar geschut en een
Duitse bezetting van 10.000 man.
Voorafgaand aan de aanval besluiten de geallieerden
het eiland onder water te zetten. Op 3 oktober wordt
de dijk bij Westkapelle gebombardeerd. Later volgen
de dijken bij Veere, Vlissingen en Ritthem.

De aanval start op 31 oktober met 'Operatie Mallard'
door de 2e Canadese divisie met steun van de Britse
52ste Lowland divisie. Zij proberen vanuit het
bevrijde Zuid-Beveland via de Sloedam Walcheren te
bereiken. Een dam van een kilometer lang met aan
beide kanten slikken en schorren.

De volgende dag, op 1 november, start 'Operatie
Infatuate'. Vanuit Breskens vertrekken amfibische
voertuigen naar Vlissingen waar bij de slikhaven een
bruggenhoofd wordt geforceerd: Uncle Beach. Het 4e
Commando wordt met landingsvaartuigen aan-
gevoerd. Kort daarna volgt de 52ste Lowland divisie.
Gewonden kunnen via dit strandje worden afgevoerd.
Ook worden burgers naar Breskens geevacueerd,
waaronder een couveusebaby. Na felle straat-
gevechten in de stad trekken de troepen westwaarts.


Gelijktijdig zijn Engelse, Belgische en Noorse
Commando's ingescheept in Oostende en landen in
Westkapelle. Zij krijgen steun van oorlogsschepen
die de bunkers in de duinen onder vuur nemen. Na de
verovering van het dorp trekt een deel richting Vrou-
wenpolder. Een ander deel, het 48e Royal Marine
Commando, trekt naar het oosten richting Vlissingen
om de vele batterijen in de duinen te veroveren.

Op 3 november maken deze troepen contact met het
4e Commando dat geland was in Vlissingen en is
Vlissingen bevrijd. Op 8 november geven de Duitse
troepen zich in Vrouwenpolder formeel over. Aan het
eind van het vijf weken durende offensief heeft het
winnende Canadese 1e Leger 41.043 Duitsers
gevangen genomen. Maar 12.873 man verloren
(gedood, gewond of vermist).

Direct na de verovering van Vlissingen op 3 november
beginnen de geallieerden met het opruimen van de
mijnen in de vaarweg. Met inzet van honderd vaar-
tuigen wordt in drie weken de haven van Antwerpen
weer toegankelijk gemaakt. Op 28 november loopt
het eerste konvooi Antwerpen binnen.

De Slag om de Schelde is ten einde en blijkt cruciaal
in de bevrijding van West-Europa.


Credits: Comite Bevrijding Vlissingen, Gemeente Vlissingen, Buro MA.ANUnter dem Foto steht Folgendes:

Landingsvaartuigen op Uncle Beach Landing craft assaults on Uncle BeachAn der linken Seite von der Informationstafel steht Folgendes:

Deze informatietafel werd mede
mogelijk gemaakt door:

Stichting Moerman Promotie Vlissingen
Stichting Vlissinger Michiel
Rabobank
Van de Velde Publicatiefonds
Henk van Koeveringe
Lions Club Vlissingen
Koninklijke Schelde Groep
Media 58 Vlissingen
Fa. J. van Belzen VlissingenBlick auf das Denkmal und der beiden Gedenksteine beim Uncle Beach.Bild von dem Gedenkstein der Links neben dem Denkmal von der 4. Commando Brigade bei der Oranjemolen in

Vlissingen steht. Der Gedenkstein soll an die französischen Commandos die am 01. November 1944 unter dem Kommando von Kapitän Philippe Kieffer hier gelandet sind erinnern. Der Gedenkstein wurde entworfen von Hans Koeman und wurde am 03. November 2014 durch die Tochter von Kapitän Philippe Kieffer enthüllt.


Auf dem Gedenkstein steht Folgendes:

HERINNERING AAN DE LANDING
VAN HET 1E REGIMENT
FRANSE MARINE COMMANDO'S
ONDER BEVEL VAN
KAPITEIN PHILIPPE KIEFFER,
1 NOVEMBER 1944
__________

EN MEMOIRE DU DEBARQUEMENT
DU 1ER BATAILLON
FUSILIER MARIN COMMANDO
ET DE SON COMMANDANT
LE CAPITAINE PHILIPPE KIEFFER
LE 1ER NOVEMBRE 1944
Bild von der linken Seite von dem Denkmal das an die Opfer von der 4. Commando Brigade und der Bürger von Vlissingen erinnern soll die bei der Befreiung von Vlissingen ihr Leben verloren haben. Ursprünglich stand das Denkmal am Commandoweg in Vlissingen und wurde von Titus Leeser entworfen und am 31. Mai 1952 enthüllt. Am 12. Juni 2014 wurde das Denkmal hierher in die Nähe von der Oranjemolen umgesetzt. An dieser Stelle sind die Alliierten am 01. November 1944 gelandet.


Auf der linken Seite von dem Denkmal steht Folgendes:

A LA MEMOIRE DES OFFICIERS SOUS -OFFICIERS ET SOLDATS
DU 4ME COMMANDO ET DES LOYAUX CITOYENS DE FLESSENGUE
1939-1945
AAN DE NAGEDACHTENIS VAN
DE GEVALLENEN VAN HET 4DE COMMANDO EN
VAN DETROUWE BURGERS VAN VLISSINGENBild von der rechten Seite von dem Denkmal.


Auf der rechten Seite von dem Denkmal steht Folgendes:

IN MEMORY OF ALL RANKS OF NR. 4 COMMANDO
WHO FELL DURING THE WAR 1939-1945 AND TO
THE LOYAL CITIZENS OF FLUSHING WHO WERE
KILLED DURING THE OCCUPATION AND AT THE
HOUR OF THEIR LIBERATIONBild von dem Gedenkstein, der rechts neben dem Denkmal von der 4. Commando Brigade bei der Oranjemolen in
Vlissingen steht. Der Gedenkstein soll an die Landung von der 52. Lowland Division von Breskens aus am 01. November 1944 erinnern. Ursprünglich befand sich der Gedenkstein schon mal in der Nähe von der Oranjemolen und wurde am 03. August 1946 durch Major-General Edmund Hakewill-Smith enthüllt. Als das Denkmal von der 4. Commando Brigade am Commandoweg aufgestellt wurde, entschloss man sich diesen Gedenkstein mit zu dem Denkmal umzusetzen. Am 12. Juni 2014 wurden das Denkmal von der 4. Commando Brigade und dieser Gedenkstein auf die andere Seite vom Deich hierher in die Nähe von der Oranjemolen umgesetzt. An dieser Stelle sind die Alliierten am 01. November 1944 gelandet.


Auf dem Gedenkstein steht Folgendes:

52 LOWLAND DIVISION
LANDDE HIER UIT BRESKENS
OP 1 NOV. 1944
OM HET EILAND TE BEVRIJDEN
-----------------
52 LOWLAND DIVISION
LANDED HERE FROM BRESKENS
ON 1 NOV. 1944
TO LIBERATE THE ISLANDRechts auf der Rasenfläche neben dem Denkmal mit den beiden Gedenksteinen befinden sich diese 4 Basaltblöcke, auf denen 2 Gedenktafeln angebracht sind.Bild von der Gedenktafel, die auf dem vorderen Basaltblock angebracht ist. Sie soll an die alliierten Truppen erinnern, die hier am Uncle Beach am 01. November 1944 gelandet sind. Die Gedenktafel wurde 1994 schon einmal an diesem Ort enthüllt. Bei der Umgestaltung der Uncle Beach Gedenkstätte wurde sie 2014 entfernt und 2016 wieder neu an diesem Ort platziert und am 29. Oktober 2016 enthüllt.Altes Bild von der Gedenktafel, wie sie von 1994 bis 2014 an diesem Ort platziert war.


Auf der Gedenktafel steht Folgendes:

HIER BIJ DE VOORMALIGE INGANG VAN DE SLIJKHAVEN (CODENAAM
'UNCLE BEACH'), LANDDEN IN DE VROEGE MORGENUREN VAN 1
NOVEMBER 1944 GEALLIEERDE TROEPEN VAN NO. 4 COMMANDO EN 
DE 52STE LOWLAND DIVISIE OM VLISSINGEN/WALCHEREN TE
BEVRIJDEN VAN DE DUITSE BEZETTING. DEZE OPERATIE, BEKEND
ONDER DE NAAM 'INFATUATE I', HAD TOT DOEL DE MONDING VAN
DE SCHELDE TE ZUIVEREN VAN VIJANDELIJKE STELLINGEN EN
TROEPEN ZODAT DE HAVEN VAN ANTWERPEN KON WORDEN GEBRUIKT.

HERE, AT THE FORMER ENTRANCE TO SLIJK HARBOUR (CODENAME
'UNCLE BEACH'), ALLIED TROOPS OF NO. 4 COMMANDO AND THE 52ND
LOWLAND DIVISION LANDED IN THE EARLY MORNING HOURS OF 1
NOVEMBER 1944, IN ORDER TO LIBERATE VLISSINGEN/WALCHEREN
FROM THE GERMAN OCCUPATION. THE GOAL OF THIS OPERATION,
KNOWN UNDER THE NAME 'INFATUATE I', WAS TO RID THE MOUTH OF
THE SCHELDT OF ENEMY POSITIONS AND TROOPS SO THAT THE PORT
OF ANTWERP COULD BE USED.Bild von der Gedenktafel, die auf dem hinteren Basaltblock angebracht ist. Auf der Gedenktafel ist ein Gedicht (The Exhortation) in Englisch, Französisch und Niederländisch abgebildet. Dieses Gedicht wird von den Veteranen auf der ganzen Welt für Ihre getöteten Kameraden vorgelesen. Die Gedenktafel wurde am 29. Oktober 2016 enthüllt.


Auf der Gedenktafel steht Folgendes:

THE EXHORTATION

They shall grow not old, as we that are left grow old,
Age shall not weary them, nor the years condemn.
At the going down of the sun and in the morning,

We will remember them.


Ils ne vieilleront pas comme nous vieillissons,
nous qui sommes toujours la.
L'age ne les marquera pas,
les annees ne les condamneront pas.
Au coucher du soleil comme au matin,

Nous nous souviendrons d'eux


Oud zijn ze niet geworden, zoals wij
die wel oud konden worden.
Tijd en leeftijd zal hen niet vermoeien,
noch verouderen.
Bij het ondergaan van de zon en in de vroegte
van de morgen,

Zullen wij hen altijd gedenkenBlick auf denUncle Beach wo die alliierten Truppen am 01. November 1944 von Breskens aus landeten.Weiterer Blick auf Uncle Beach wo die alliierten Truppen am 01. November 1944 von Breskens aus landeten.Hinter der Mauer befindet sich das Bunkermuseum Vlissingen von der Stichting Bunkerbehoud.


Auf der Mauer steht Folgendes:

UNCLE BEACH

we will rememberAm 30. August 2019 wurde eine zwanzig Meter lange Tafel mit den Namen und Einheiten der 69 alliierten Soldaten enthüllt, die vom 01. November 1944  bis 03. November 1944 bei der Befreiung von Vlissingen ums Leben kamen.


Auf der zwanzig Meter langen Tafel steht Folgendes:

each name is a cry for peace

 No. 4. Army Commando

Lieut. Nicholas William Barrass
Age. 26

L/Cpl. Owen Gerrard Hooper
Age. 31

Pte. Pierre Laux
Age. 26

Cpl. Yvan Monceau
Age. 24 (French)

L/Cpl. Jean Robert Montean
Age. 21 (French)

L/Cpl. Maurice Jean Louis Gourong
Age. 23 (French)

Cpl. Yvan Rene Ruppe
Age. 22 (French)

L/Cpl. Jean Etienne Neven
Age. 28 (French)

Gnr. William Young Harvey
Age. 29

Pte. Henry Donkin
Age. 40

Pte. John Stoddart
Age. 31

L/Sgt. Alfred John Walker
Age. 28

Gnr. Edward Arthur Hill
Age. 23 ~ missing since7th/9th (Highlanders) Battalion
The Royal Scots

Maj. Gerald Arnaud Chater
Age. 35

Capt. William Gordon Thomson
Age. 26

Lieut. Frank Bingley Walker
Age. 40

L/Cpl. Gordon William Arbuthnot
Age. 24

Pte. Benjamin Wight Bain
Age. 25

Pte. Thomas Butchart
Age. 18

Pte. John Oliver Currie
Age. 32

Pte. Alexander McNair Holburn
Age. 21

Cpl. Richard Irving
Age. 28

Pte. John McGhee
Age. 21

Pte. Bartholomew McQueenie
Age. 21

Pte. George O'Kada
Age. 27

Pte. Reuben Page
Age. 28

Pte. William Bell Parker
Age. 38

Pte. William Anderson Ross
Age. 32

Pte. Allan Smith
Age. 24

Pte. George Edward Tapsell
Age. 20

Pte. Sidney Frederick Wallbridge
Age. 19

Pte. Walter James Wheeldon
Age. 21

Pte. William Whitworth
Age. 207th Battalion
The Manchester Regiment


Pte. Henry Fern
Age. 24

Pte. Albert Edward Grundy
Age. 224th (The Border) Battalion
King's Own Scottish Borderers


Lieut. Malcolm Nisbet
Age. 20

Pte. Thomas Leslie Atkinson
Age. 20

Cpl. William Brotherstone Ballantyne
Age. 26

L/Cpl. William Syme Brown
Age. 42

Pte. Ronald George Featherstone
Age. 19

Pte. David Ramsay High
Age. 21

Cpl. Thomas Jackson
Age. 27

Pte. Bertie Richard Elijah Radford
Age. 34

Pte. Adam Shiels
Age. 34

Pte. George Edward Thompson
Age. 305th (Dumfriesand Galloway) Battalion
King's Own Scottish Borderers

Cpl. James Anderson
Age. 28

CPte. George Baird
Age. 24

Pte. Robert Robertson Black
Age. 25

Pte. Harry Crowther
Age. 21

Pte. Dennis Gibson
Age. 22

L/Sgt. Edward Mulligan
Age. 29

Pte. John Forster Musgrave
Age. 25

Pte. Charles Rogerson
Age. 19

Pte. Leslie Ward
Age. 19452nd Battery 1st Mountain Regiment
Royal Artillery


Lieut. Adrian Alan Oliphant Kidston
Age. 21 ~ missing since

L/Bomb. William Albert Thomas Mountjoy
Age. 29

Gnr. John George Bamborough
Age. 22 ~ missing sinceSection 144th Company
Pioneer Corps


Pte. William Evans
Age. 23241st. Field Company
Royal EngineersL/Sgt. Arthur Allpress
Age. 34

Spr. Frank McName
Age. 27

Sgt. William Pretswell
Age. 26

Cpl. Thomas Thornton
Age. 25Royal engineers

Lieut. Sydney Richardson
Age. 23Royal Navy Commando L.

P/O. James Hough
Age. 31

AB Sea. Raymond Hendry Richards
Age. 20506 LCA Flotilla

AB Sea. Laurie Finch
Age. 24508 LCA Flotilla

Sto. John Ronald Amos
Age. 20510 LCA Flotilla

Sub-Lieut. Lawrence Graham Murray Hall
Age. 22550 LCA Flotilla

Coxsw. George Albert Curtis
Age. 19 ~ missing since
Weiteres Bild von der Mauer mit der zwanzig Meter langen Tafel.Bild von der vierten Informationstafel beim Uncle Beach.


Auf Vorderseite von der vierten Informationstafel steht Folgendes:

DE BEVOLKING

Voor de bevolking van Vlissingen
betekent de oorlog angst, onzekerheid
en chaos. Vanaf het eerste bombarde-
ment moeten de inwoners van de stad
regelmatig vluchten.
Strand en boulevard zijn het eerste jaar
nog bereikbaar. In 1941 worden deze
Sperrgebiet en onderdeel van de Fes-
tung Vlissingen.
Vanaf 1942 wordt de sfeer grimmiger.
In de stad verschijnen overal versper-
ringen. Een anti-tankwal loopt dwars
door de stad. Onderwijs wordt nauwe-
lijks meer gegeven. De bombarde-
menten komen vaker voor en zijn hevi-
ger. Schuilkelder in, schuilkelder uit.
Vaak tussen gierende granaten door.
Evacuatie op evacuatie. Joden worden
weggevoerd. De zware gevechten
maken de stad letterlijk tot een puin-
hoop.THE INHABITANTS

For the people of Vlissingen war meant
fear, uncertainty and chaos. After the
first bombing of the city inhabitants re-
gularly left.
During the first year of war the beach
and promenade were still accessible. In
1941, they became part of the "Sperrge-
biet" and "Festung Vlissingen".
From 1942 onwards, the situation dete-
riorated. Barricades appeared in the
city. A wall divided the city in half.
Bombings were more frequent and
more intense. Bomb shelters were used
regularly. Evacuation after evacuation
followed and Jews were deported.
Heavy fighting literally destroyed the
city.UNCLE BEACHAuf der Rückseite von der vierten Informationstafel steht Folgendes:

Op huizen en schuren stonden cijfers
Bild von dem Regelbau Bunker vom Typ 143. In diesem Bunker befindet sich das Bunkermuseum Vlissingen von der Stichting Bunkerbehoud. Dieser Bunker ist Teil des Atlantikwalls gewesen und hat eine wichtige Rolle bei den Kämpfen um Vlissingen gespielt.Bild von der Windmühle Oranjemolen. Sie war für die alliierten Truppen bei der Landung am Uncle Beach ein sehr guter Orientierungspunkt.Bild von der fünften Informationstafel beim Uncle Beach.


Auf der Vorderseite von der fünften Informationstafel steht Folgendes:

DE BEZETTER

Voor de bezetter is Vlissingen een
strategische vesting aan de Schelde. In
1942 moet de bezetter zich gaan verde-
digen. Hitler laat de Atlantikwall langs
de Europese kust aanleggen. Vlissing-
en wordt extra versterkt: bunkers,
Rommel-asperges, mijnen en drake-
tanden aan de zeekant, een verdedig-
ingsfront aan de landkant. Vanaf 1943:
er komen andere soldaten, de Kriegs-
marine, er worden meer gebouwen
gevorderd en strengere maatregelen
genomen. 's Avonds mag niemand
meer op straat. Er komt een anti-tank-
wall dwars door de stad. De houding
van de Duitsers verhardt. Hitler beveelt
de Festung Vlissingen tot het uiterste te
verdedigen, zelfs bij een omsingeling.


THE OCCUPIER

For the occupier, Vlissingen was a
strategic stronghold on the Western
Scheldt. In 1942, the occupier was
forced to defend its ground. Hitler
ordered the construction of the "Atlan-
tikwall" along the European coast. On
the seafront Vlissingen was reinforced
with bunkers, "Rommelspargel",
"dragon's teeth" and mines. Inland a
defensive front was constructed. From
1943 onwards there were more troops,
more buildings seized, and strict rules,
such as evening curfews. A wall was
erected. The attitude of the Germans
hardened. Hitler gave orders to defend
"Festung Vlissingen" to the death even
when completely surrounded.UNCLE BEACHAuf der Rückseite von der fünften Informationstafel steht Folgendes:

Schelde koste es was es wolle versperren
Bild von der Vorderseite von der sechsten Informationstafel beim Uncle Beach.


Auf der Vorderseite von der sechsten Informationstafel steht Folgendes:

FEITEN EN CIJFERS

Bezetting Nederland
10 mei 1940 - 5 mei 1945

Bezetting Vlissingen
17 mei 1940 - 3 november 1944

Inwoners Vlissingen
1 januari 1940 23.000
1 januari 1944 12.950
1 november 1944 3.000

Een vijfde van de huizen is totaal
verwoest, de overige huizen zijn
beschadigd. Onbeschadigd: slechts een
huis.

Oorlogsslachtoffers te Vlissingen 1.215

Meer informatie:
www.unclebeach.nl


FACTS AND FIGURES

Occupation of the Netherlands:
May 10th 1940 - May 5th 1945

Occupation of Vlissingen
May 17th 1940 - November 3rd 1944

Inhabitants of Vlissingen
January 1st, 1940 23.000
January 1st, 1944 12.950
November 1st, 1944 3.000

One fifth of all houses were totally de-
stroyed. All bar one one of those remaining
suffered damage.

Casualties of war in Vlissingen: 1.215

More information:
www.unclebeach.nl


UNCLE BEACHBild von der Rückseite von der sechsten Informationstafel beim Uncle Beach.


Auf der Rückseite von der sechsten Informationstafel steht Folgendes:

BIBER

Walcheren is 8 november 1944 vrij. Op de
Westerschelde gaat de strijd echter door.
De Duitsers hebben gedurende de oorlog
nieuwe wapens ontwikkeld. Op de Wes-
terschelde worden kleine duikboten,
Bibers, ingezet. Deze vuren torpedo's af
en leggen mijnen. Ze worden ingezet om
het scheepvaartverkeer op de rivier de
Schelde te ontregelen. Tussen november
1944 en mei 1945 zinkt zo nog een groot
aantal geallieerde schepen die Antwer-
pen willen bereiken.


BIBER

Walcheren was liberated on November
3rd 1944, but the Scheldt river was still
occupied territory. This was where the
battle continued. The Germans had deve-
loped new weapons during the war. On
the Scheldt midget submarines, called
Bibers were deployed. These submarines
released torpedoes and laid mines. They
were used to disrupt maritime traffic on
the Scheldt river. The Bibers sunk a lot
Allied ships trying to reach Antwerp be-
tween November 1944 and May 1945.Bild von der siebten Informationstafel beim Uncle Beach.


Auf der siebten Informationstafel steht Folgendes:

UNCLE BEACHBei dem Denkmal handelte es sich um ein deutsches Kleinkampfmittel Biber. Die Kleinkampfmittel Biber wurden Ende des 2. Weltkriegs eingesetzt um zum Beispiel Häfen zu sichern. Der Biber war mit 2 Torpedos ausgestattet und wurde von nur einer einzigen Person gesteuert. Er konnte auch mit Minen ausgestattet werden. Insgesamt wurden 324 Biber gebaut. Dieser Biber wurde 1950 aus der Westerschelde hier bei der Oranjemolen in Vlissingen durch die niederländische Marine geborgen. Er war noch mit einem Torpedo und einer Mine ausgestattet. Im Inneren des Bibers wurden noch Überreste des Fahrers gefunden. Leider konnte der Biberfahrer nicht mehr identifiziert werden. Er wurde auf dem deutschen Soldatenfriedhof in Ysselsteyn beigesetzt (Gräberfeld CC Reihe 6 Nummer 70). Nach der Demontage von dem Torpedo und der Mine wurde der Biber in der niederländischen Marine Kaserne in Vlissingen ausgestellt. Als die niederländische Marine die Kaserne in den 80er Jahren verließ, wurde der Biber restauriert und an verschieden Orten ausgestellt zum Beispiel am Polderhuis in Westkapelle. Seit 2007 bis 2014 war der Biber im Fort Rammekens in Ritthem ausgestellt. Im Sommer 2014 wurde er erneut restauriert und ist seit dem 27. August 2014 in einem Glascontainer auf dem Oranjedijk als Teil der Gedenkstätte Uncle Beach in Vlissingen ausgestellt.


Auf der Glasscheibe von dem Container steht auf Niederländisch Folgendes:

BIBER (BEVER)

In de winter 1944/1945 worden door de Duitsers kleine eenpersoons
onderzeeboten van het type Biber ingezet om geallieerde schepen op de
Westerschelde te torpederen. Deze worden gestationeerd in de
Poortershaven bij Hoek van Holland en in Hellevoetsluis. Om brandstof
te besparen worden ze vanuit hun basis naar zee gesleept. Op eigen
kracht varen ze vervolgens rond de Zeeuwse eilanden richting
Westerschelde om scheepvaart naar Gent en Antwerpen te ontregelen.

De Bibers worden bestuurd door een bemanningslid en zijn uitgerust
met torpedo's of mijnen. Na het afschieten van de torpedo's is het
bemanningslid gedoemd het schip te verlaten.

De Biber, uitgerust met een torpedo en mijn, is in 1950 uit de
Westerschelde opgevist. Aan boord bevonden zich nog de stoffelijke
resten van de bemanning.

De Biber is eigendom van het Zeeuws maritiem muZEEum in Vlissingen.

Technische gegevens:

Bouwjaar: 1944
Lengte: 9,035 m.
Breedte: 1,57 m.
Hoogte: 2,1 m.
Duikdiepte: ca. 20 meter
Actieradius / snelheid: boven water
ca. 100 zeemijl / bij 6,5 knoop
onder water
ca. 8,5 zeemijl / bij 5,3 knoop
Torpedo's: 2 stuks 53,3 kaliber G7E-torpedo's
Motor: 2,5 Liter Opel Blitz Lkw
Benzinemotor 32 PK


MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

zeeuws maritiem

M/S CONTAINERS

GEMEENTE
VLISSINGEN

2 Mers Seas Zeeen
INTERREG IV A FRANCE - ENGLAND - VLAANDEREN - NEDERLAND
Weiteres Bild von dem Kleinkampfmittel Biber.Denkmal:


Das Denkmal steht auf dem Nolledijk bei Vlissingen und soll an die Bombenabwürfe der Alliierten Truppen auf den Deich erinnern. Dabei wurde der Deich beschädigt und das Land dahinter überflutet. Entworfen wurde das Denkmal von Mari Boeyen und enthüllt von W. Aarnoutse am 4. Oktober 1990.


Auf der Informationstafel zu dem Denkmal steht Folgendes:

DOOR HET GEALLIEERDE BOMBARDEMENT VAN DE NOLLEDIJK OP 7 OKTOBER 1944
WERD WALCHEREN GEINUNDEERD EN LATER BEVRIJD.
MONUMENT VERVAARDIGD DOOR MARI BOEYEN OP INITIATIEF VAN DE
STICHTING MONUMENTEN WALCHEREN '40 - '45.
ONTHULD DOOR DE HEER W. AARNOUTSE OP 4 OKTOBER 1990.Denkmal:


Das Denkmal steht am Oost-Souburgseweg in Vlissingen und soll an den französischen General M. E. Deslaurens von der 60ste Infanterie Divisie erinnern. Der General und einige andere tapfere Soldaten der Division haben den restlichen französischen Soldaten, die sich am 17. Mai 1940 nach Breskens zurückziehen wollten Deckung gegen die vorrückenden deutschen Soldaten geboten. Entworfen wurde das Denkmal von Jacobus Filius und enthüllt am 4. Mai 2001.


Links auf dem Denkmal steht Folgendes:

GENERAL
MARCEL - EMILE
DESLAURENS
* 23.9.1883 BOURGES
+ 17.5.1940 VLISSINGEN

4 mai 2001


Rechts auf dem Denkmal steht Folgendes:

En memoire du General Deslaurens,
commandant de la 60 iene Division d' Infanterie,
tombe le 17 mai 1940, en couvrant avec quelques
soldats courageux le retrait de ses troupes.


Te herinnering aan Generaal Deslaurens,
commandant van de 60e Infanterie Divisie,
gesneuveld op 17 mei 1940, terwijl hij met
enkele dappere soldaten de terugtocht van
zijn troepen dekte.


                                                                            LE SOUVENIR-FRANCAISGedenktafel:


Die Gedenktafel befindet sich im Bahnhof von Vlissingen und soll an den Bahnarbeiter Willem Looise erinnern, der in der Besatzungzeit durch Kriegshandlungen sein Leben verlor. In ganz Niederlande hängen insgesamt an 110 Bahnhöfen solche Gedenktafeln mit Namen von Bahnarbeitern, die in der Besatzungszeit durch Kriegshandlungen ihr Leben verloren haben. 


Auf der Gedenktafel steht Folgendes:

1940 - 1945
TER GEDACHTENIS AAN
DEN GEVALLENE
WILLEM LOOISEGedenktafel:


Die Gedenktafel befindet sich an einer Hausecke an der Piet Heinkade Straße in Vlissingen und soll an den Wiederaufbau von Vlissingen erinnern. Die Gedenktafel stark zerkratzt.


Auf der Gedenktafel steht Folgendes:

1940 - 1944
DOOR VREEMDE HAND VERWOEST,
1953 - 1954
MET EIGEN VOLK HERBOUWD.
+
DEZE PLAAT WERD ONTHULD
DOOR DE EDELACHTBARE HEER
M. A. VAN POPERING
WETHOUDER VAN GEMEENTEWERKEN
OP 22 MEI 1954 TE VLISSINGEN
+
WONINGSTICHTING
"VLISSINGEN 1952"

HET BESTUUR
A. C. V. D. VELDE     VOORZITTER
W. DE RIDDER     SECRETARIS
F. SCHETS     PENNINGM.
J. J. KEMPE     2E VOORZ.
J. MARIJS     2E SECR.
M. A. RATELBAND     2E PENNINGM.
A. DAANE     BESTUURSLID
W. L. DE BREE     BESTUURSLID
M. DE BAAR     BESTUURSLID
+
DE ARCHITECTEN     DE AANNEMER
J. EN P. GÖTZEN, B.N.A.     C. V. GORP EN ZN.
J. JOBSE     WEMELDINGE.
+                         +Gedenktafel:

Die Gedenktafel hängt im niederländischen Lotsen Gebäude in Vlissingen am Boulevard de Ruyter Weg Nr. 8 und soll an 15 Lotsenmitarbeiter erinnern, die ihr Leben durch Kriegshandlungen verloren haben. Die Gedenktafel ist nicht öffentlich zugänglich. Noch kein Foto von der Gedenktafel vorhanden.


Auf der Gedenktafel steht Folgendes:

IN MEMORIAM
GEVALLEN VOOR HET VADERLAND
GEDURENDE DE OORLOG
1940 - 1945
E.P.A. ASPESLACH     ZEELOODS
C.V. BAAREN     HULPLOODS
J. BLIND     MACHINEDRIJVER
H.W. BOR     ZEELOODS
W.C. BOSSELAAR     STOKER
J.W. BUIS     BINNENLOODS
M.H.M. ENGELS     MATROOS
PH.J. GUTTIG     BINNENLOODS
J.R. KOLSTER     ZEELOODS
S. LAGENDIJK     MATROOS
J. MELGER     MATROOS
J.C.V.D. PEIJL     ZEELOODS
P.J.L.F.J. PLEIJTE     LICHTWACHTER-STUURMAN
B. POSTMA     LICHTWACHTER
P. REIJNNHOUT     STOKERGedenktafel:

Die Gedenktafel hängt in der neuen Feuerwehrwache von Vlissingen am Olympiaweg und soll an 4 Feuerwehrmänner erinnern, die ihr Leben durch Kriegshandlungen verloren haben. Noch kein Foto von der Gedenktafel vorhanden.


Auf der Gedenktafel steht Folgendes:

TER NAGEDACHTENIS
AAN DE GEVALLEN BRANDWEERLIEDEN
GEDURENDE DE OORLOGSJAREN 1940 - 1945

N.W. ZANDEE     ONDER-COMMANDANT
C. MEERMAN     ONDERBRANDMEESTER
C.M. KUYPER     BRANDWACHT-CHAUFFEUR
A. ROELSE     BRANDWACHTGedenkkreuze:

Am Edisonweg 4 bei der Hogeschool Zeeland in Vlissingen steht außerhalb der Schule ein Gedenkkreuz und in der Schule hängt auch ein Gedenkkreuz mit einer kleinen Informationstafel. Die beiden Gedenkkreuze sollen an den damals 17 jährigen Harry Traast erinnern der sein Leben am 15. August 1943 bei einem alliierten Bombardement verloren hat. Er wird, seitdem vermisst da sein Körper nie gefunden wurde. Die Kreuze wurden 1998 enthüllt. Noch keine Fotos von dem Kreuz in der Schule und der Informationstafel vorhanden.Bild von dem Gedenkkreuz, das außerhalb der Schule steht.


Auf dem Kreuz, das sich außerhalb der Schule befindet steht Folgendes:

HARRY TRAAST 13-3'26 - 15-8'43


Auf dem Kreuz in der Schule steht Folgendes:

HARRY TRAAST
* 13-3-'26 - + 15-8-'43


Auf der Informationstafel steht Folgendes:

Eens was hij ook scholier.

In de oorlog 1940 - 1945 werd Vlissingen 88 maal door
geallieerde vliegtuigen gebombardeerd. Deze bombardementen
waren gericht op Duitse militaire doelen.
Vlissingen was daarmee de meest gebombardeerde stad van
Nederland. In totaal kwamen 334 burgers om het leven.
Zondagavond 15 augustus 1943 werd Vlissingen weer getroffen
door de bommen van 92 Amerikaanse bommenwerpers.
41 Burgers verloren hierbij het leven, waaronder ook de
17-jarige Harry Traast. Harry werd getroffen op de plaats waar
nu Hogeschool Zeeland is gebouwd. Door de vele bominstagen is
zijn lichaam nooit teruggevonden en is dus altijd vermist
gebleven.

Deze plaquette werd verzorgd door de bond van oud
stoottroepers en stoottroepers, BOSS.
                                                                                9-12-2005Gedenktafel:

Die Gedenktafel hängt in der Zeevaartsschool De Ruyter am Boulevard Bankert 156 in Vlissingen. Die Gedenktafel soll an 174 ehemalige Lehrlinge von der De Ruyterschool erinnern die ihr Leben in der Zeit von 1940 bis 1945 verloren haben. Entworfen wurde die Gedenktafel durch die Koninklijke Maatschappij De Schelde und am 04. November 1953 enthüllt. Noch kein Foto von der Gedenktafel vorhanden.


Auf der Gedenktafel steht Folgendes:

GEWIJD AAN
DE NAGEDACHTENIS VAN DE OUD-
LEERLINGEN DER DE RUYTERSCHOOL
DIE VOOR HET VADERLAND HUN
LEVEN LIETEN.                        1940 - 1945

Darunter stehen 174 Namen aufgelistet.Gedenktafel:


Diese Gedenktafel befindet sich auf dem Friedhof an der President Rooseveltlaan 766 in Vlissingen. Sie soll an 17 niederländische Soldaten erinnern, die ihr Leben durch Kriegshandlungen in der Zeit von 1945-1962 in Nederlands-Indie verloren haben.


Auf der Gedenktafel steht Folgendes:

1945                                    1962

Nederlands - Indie

TER HERINNERING AAN DE GESNEUVELDEN UIT DEZE GEMEENTE

BEDENKT DAT ZIJ HUN LEVEN GAVEN TIJDENS DE UITVOERING
VAN HUN OPDRACHT VOOR HET VADERLAND

VERENIGING OUD MILITAIREN INDIEGANGERS

M. A. ALEWIJNSE  O.W. SOUBURG  * 10-01-1945  + BANDOENG 22-10-1946
P. ARENDSE  O.W. SOUBURG  * 08-04-1924  + SI GOENTOER TOEA 10-01-1948
C. KIEBOOM  O.W.SOUBURG  * 01-07-1927  + TJIBINONG 18-08-1946
P. POLDERMAN  O.W. SOUBURG  * 18-08-1923  + BATAVIA/PESING 15-04-1946
P. DE SMIT  O.W. SOUBURG  * 18-09-1899  + BATAVIA 30-08-1946
P. WISSE  O.W. SOUBURG  * 15-03-1925  + SOERABAJA 26-05-1947
J. LOUWERSE  RITTHEM  * 13-04-1927  + TJILILITAN 02-04-1946
J. C. ADRIAANSE  VLISSINGEN  * 28-07-1921  + PULUIJAU 16-01-1946
J. J. CHRISTIAANSEN  VLISSINGEN  * 01-02-1919  + BATAVIA 14-08-1946
P. EPPEN  VLISSINGEN  * 14-08-1924  + TJIBEBER 27-08-1946
JOH. JOBSE  VLISSINGEN  * 20-08-1923  + BATAVIA 07-11-1945
P. C. JONKMAN  VLISSINGEN  * 10-06-1923  + PAMEUNGPEUK 13-11-1947
J. B. MARINISSEN  VLISSINGEN  * 04-08-1918  + LAHAT 04-12-1947
A. MOENS  VLISSINGEN  * 15-09-1920  + MERAUKE 13-08-1957
J. F. DE NOOIJER  VLISSINGEN  * 27-01-1923  + TANDJONG PRIOK 24-07-1946
G. M. SINKE  VLISSINGEN  * 18-02-1922  + TASIKMALAJA 06-08-1947
A. VERHAGE  VLISSINGEN  * 08-12-1921  + BATAVIA 01-09-1945Denkmal:


Das Denkmal befindet sich an der Glacisstraat in Vlissingen vor einem Firmengebäude. Das Denkmal besteht aus 6 Gedenktafeln und soll an die Mitarbeiter
der Koninklijke Maatschappij De Schelde erinnern, die ihr Leben durch Kriegshandlungen verloren haben. Das Denkmal wurde am 16. November 1946 enthüllt und 1957 umgesetzt. Später wurde es noch mal umgesetzt.


Auf der ersten linken Gedenktafel steht Folgendes:

N. BASTIAANSE
C. v. BELZEN
C. BLEIJENBERG
C.S. BODE
J.C.H. BODE
J.T. v. BOEKHOUT
C.A. BOMER
J.J. BOMER
J. BOOGAARD
J. BOSSCHAART
J. BRASSER
J. BRASSER Jz
J. BRASSER Mz
A.J. BUISMAN
A. v. BURGH
C. CALJE
B.C. COMPEER
W.J. CORNELISSE
L.H. DAANE
B.v. DAMME
P. DAVIDSE


Auf der zweiten linken Gedenktafel steht Folgendes:

P.J.v. DIERENDONCK
P.v.d. DOEL
J.J.de DOOD
J. FRANCKE
C.v.d. GEEST
G.v. GEMERT
A.W. GOEDHART
C.v.d. GRAAF
P.C. v.d. HEIDEN
P. HENGST
J. HOUMES
A.J. HUIBREGTSE
S. HUIBREGTSE
P. KALAND
J.F. KARMAN
C. KLEINJAN
L.J.B. KLOECK
J.de KOK
P. KORTEKAAS
B.M.J. KRIEK
T. KRUL


Auf der ersten Gedenktafel in der Mitte steht Folgendes:

AAN HEN DIE STIERVEN
DOOR DES VIJANDS HAND
DOOR TVUUR VAN UIT DE LUCHT
TENEERGESLAGEN
IN BALLINGSCHAP VERKWIJNT
VER VAN HUN LAND.
AAN HEN
DIE NIMMER DE BEVRIJDING ZAGEN.
D.D.


Auf der zweiten Gedenktafel in der Mitte steht Folgendes:

VERMIST

A.D. ALBERG          G.G, V. POETEREN
J. ANDRIESSE          A. DE RAAY
W. BLOK          J. DE RAAY
K. SALOMONS


Auf der ersten rechten Gedenktafel steht Folgendes:

A. LANDMAN
J.A. v. LEERZEM
J.H. LEIJDEKKERS
J. LEIJNSE
A. LIEVENSE
J. LOOISEN
L. LOUWERSE
H.B. LUWEMA
W.J.P. MILLENAAR
A. MINDERHOUD
L. MINDERHOUD Az.
L. MINDERHOUD Pz.
A. MUDDE
A. MIJNHEER
W. NIESTHOVEN
A. de NOOIJER
J. de NOOIJER
W. OOSTDIJK
D. de PAGTER
A. PEENE
L. PEETERS


Auf der zweiten rechten Gedenktafel steht Folgendes:

J.v.d. PEIJL
G. RIEKWEL
A. La RIVIERE
L. de RIJKE
J.M. v. SCHAGEN
G.J.A. SCHEEPERS
J. SCHOUWENAAR
F. SCHUNSELAAR
G.K. SPORTEL
L.A. v. STRIEN
J. STROO
A. THEUNE
C. W. THEUNE
G.P. VELLEKOOP
M. VERMEULE
L.de VOOGD
C.F. WIESSNER
J.A. WISSE
H.J. de WIT
C. v.d. ZOUWENGedenktafel:


An der Kreuzung Nieuwstraat/Bellamypark in Vlissingen befindet sich an einer Hauswand eine Gedenktafel für William Young Harvey. Er starb am 01. November 1944 an dieser Stelle. Die Gedenktafel wurde am 01. November 2014 enthüllt.


Auf der Gedenktafel steht Folgendes:

WILLIAM YOUNG HARVEY
REMEMBERED IN HONOUR

In de morgen van 1 november 1944
landt het 4' Commando in Vlissingen.
Hun opdracht is de stad te bevrijden.
Gunner William Harvey uit Schotland
is een van de commando's.

Zijn sectie komt tot in de Nieuwstraat.
Alex MacAuley, William's beste vriend,
staat op het punt om de oversteek naar
de Beursstraat te maken.
William heeft een beter wapen en staat
erop eerst te gann.

Op dat moment opent er vijandelijk vuur
vanaf het Bellamypark...

William sneuvelt op deze plaats.


On the morning of 1 November 1944
No. 4 Commando lands in Vlissingen.
Their mission is to liberate the town.
Gunner William Harvey from Scotland
is one of the commandos.

His section reaches Nieuwstraat.
Alex MacAuley, William's best friend,
prepares to make the crossing to
Beursstraat.
William has a better weapon and
insists on crossing first.

At that time enemy fire opens up
from Bellamypark...

William is killed at this spot.


"Greater love hath no man than this,
that he lay down his life for his friends"
St. John 15:13Gedenktafel:

In dem Gebäude Theo van Doesburgcentrum an der Brouwenaarstraat 2 in Vlissingen befand sich früher die Vlissinger Rijks-HBS Schule. Am 04. Mai 1951 wurde eine Gedenktafel mit den Namen von 44 Ehemailgen Studenten von der Vlissinger Rijks-HBS enthüllt. Sie verloren durch Kriegshandlungen während des 2. Weltkrieges ihr Leben. Die Gedenktafel war viele Jahre nicht ausgestellt. Seit dem 30. September 2010 hängt die Gedenktafel wieder in dem Gebäude an der Brouwenaarstraat 2, in dem sich früher die Schule befand. Unter der Gedenktafel befindet sich eine kleine Plakette. Noch kein Foto von der Gedenktafel vorhanden.


Auf der Gedenktafel steht Folgendes:

1940                  1945

E.H.L. ANDRIESSE
C. VAN BAAREN
J. VAN BIERKOM
L. BRANDES
G.H. BRUIN
J. BUKKENS
G. VAN DER BIJL
J.TH.R. CAMPERT
J. COSTER
P.L. DEBRA
A.H. DEELDER
I.M.J. DOORNBOS
D.H.P. VAN DIJK
M.H.S. GLAZER
TH. GOSSCHALK
M.J. TH. HARTS
D. HIEGENLICH
S. HIEGENLICH
PH.C. HORNEMANN
W. HUSON
J. VAN DER JAGT
J.A. KOSTER


P.J. LAMEIJN
J.S. LEROOY
L. LUCASSEN
L. MIEREMET
S. MODDERMAN
C. ONDERDIJK
A. OOSTERS
 CH. OUWEHAND
S.N. PAUL
A.W. VAN RAALTE
B.H.C. VAN RAALTE
A. RAAMSDONK
J.P. RAVELLI
A.A. ROOSA
P.M.W. VAN DER SLIKKE
J.J. STREEFKERK
 J. DE VISSER
H.W.L. VRIND
F.W. WEIJENS
TH. WOLF
L.D. WOLTERS
N.W. ZANDEE

1940                  1945

VOOR ONZE VRIJHEID
STONDEN ZIJ HUN LEVEN AF


Auf der kleinen Plakette unter der Gedenktafel steht Folgendes:

Plaquette ter herinnering aan
de in WO2 omgekomen leerlingen van
de Rijks-HBS te Vlissingen.
Deze school was van 1925 tot 1968 in dit gebouw.
RSG (Rijks Scholen Gemeenschap) Scheldemond daaropvolgend tot 1991.
1e onthulling op 04-05-1951                               Herplaatsing op 30-09-2010Denkmal:


Das Denkmal befindet sich am grünen Boulevard in Vlissingen und soll an 40 Juden aus Vlissingen erinnern, die während des 2. Weltkrieges ihr Leben in Konzentrationslagern verloren haben. Das Denkmal wurde am 22. März 2016 enthüllt und 2019 wurde zusätzlich eine kleine Informationstafel aufgestellt.Seit 2019 befindet sich links vor dem Denkmal eine kleine Informationstafel.


Auf der kleinen Informationstafel steht Folgendes:

Ter herinnering aan de Joodse inwoners van Vlissingen, welke op
24 maart 1942 per trein naar Amsterdam zijn afgevoerd.
Zij werden naar het station gebracht, onder begeleiding van de
Vlissingse politie, waar de trein reeds klaar stond met extra wagons.
Ze stapten in, enkel met hun handbagage, een bang verloren groepje.
Niet wetend wat hen te wachten stond.
Via Middelburg en Goes, waar soortgelijke groepjes klaarstonden en
instapten ging het naar Amsterdam.
In september 1942 werden de eerste Joodse Zeeuwen via het
doorvoerkamp Westerbrok naar de vernietigingskampen gestuurd.
Andere transporten volgden, slechts weinigen hebben dit overleefd.
Velen van hen zijn dan ook niet teruggekeerd, en slechts een kleine
groep Joodse Zeeuwen overleefde de oorlog.
Bild von der Steintafel, die vor dem Denkmal liegt.


Auf der Steintafel die vor dem Denkmal liegt steht Folgendes:

In Memoriam


Auf der Vorderseite von dem Denkmal steht folgendes:

"Zo zal naam van de gestorvene
niet uitgeroeid worden
uit de poort zijner woonplaats
U zijt heden getuigen."
Ruth 4 vers 10


Alberg, Abraham David 11-01-1902 Centr. Eur. 31-03-1944
Bouwman, Barend 15-08-1885 Auschwitz 22-10-1942
Bouwman - geb. Noach, Liza 02-07-1875 Sobibor 02-04-1943
Cracau, Daniel 21-11-1917 Auschwitz 31-03-1944
Cracau, David 29-12-1906 Kdo Craditz 31-12-1943
Cracau, Jacob 21-09-1909 Auschwitz 19-08-1942
Cracau - geb. Ephraim, Sophia 27-05-1911 Auschwitz 12-02-1943
Falkenstein, Herman 24-10-1883 Sobibor 02-07-1943
Falkenstein - geb. Fuldauer, Henriette 12-04-1888 Sobibor 02-07-1943
Frank - geb. Soesman, Amalia 25-12-1878 Sobibor 23-04-1943
Frank - geb. Cracau, Engeltje 16-02-1880 Auschwitz 22-10-1943
Frank - geb. Hamme, Lena 09-09-1897 Sobibor 09-04-1943
Frank, Lodewijk 08-10-1881 Sobibor 23-04-1943
Frank, Maurits 09-05-1917 Auschwitz 31-03-1944
Frank, Sara Lena 08-01-1922 Auschwitz 05-02-1943
Glazer - geb. van der Sluis, Hendrika 02-02-1869 Auschwitz 08-10-1942
Glazer, Mina Helena Salome 20-04-1909 Auschwitz 08-10-1942
Hiegenlich, David 07-07-1910 Auschwitz 07-09-1942
Hiegenlich - geb. de Metz, Jetta 25-11-1911 Auschwitz 07-09-1942
Hiegenlich, Lieneke 19-02-1940 Auschwitz 07-09-1942
Hiegenlich, Ruben
01-03-1882 Sobibor 16-07-1943
Hiegenlich - geb. Roozendaal, Serlina
17-03-1883 Sobibor 16-07-1943
Hiegenlich, Simon
03-09-1914 Seibersdorf 31-12-1943
Italie - geb. van Raalte, Anna Wilhelmina
06-02-1912 Auschwitz 08-04-1944
Lourier, Jacob Willem
26-02-1887 Auschwitz 15-10-1942
Peereboom - geb. Prins, Anna
11-07-1913 Auschwitz 07-09-1942
Peereboom, Flora
16-12-1938 Auschwitz 07-09-1942
Peereboom, Jacques Franklin
21-09-1941 Auschwitz 07-09-1942
Peereboom, Marcus
19-12-1911 Auschwitz 07-09-1942
Raaij de, Andries
17-04-1912 Auschwitz 15-01-1944
Raaij de, Jacob Samuel
03-05-1914 Auschwitz 31-12-1942
Raaij de - geb. Muller, Rebekka
29-07-1891 Auschwitz 19-10-1942
Soberski, Louis
27-12-1902 Auschwitz 19-02-1943
Witstein, Ezechiel
19-01-1920 Auschwitz 28-02-1943
Witstein- geb. Boesman, Hendrika
05-10-1880 Auschwitz 15-10-1942
Witstein, Samuel Jacob
15-04-1881 Auschwitz 15-10-1942
Wolf Machoel - geb. van Esso, Marie
03-03-1879 Sobibor 05-03-1943
Wijze de - geb. van Biene, Belia
08-03-1907 Centr. Eur. 29-01-1945
Wijze de, Benjamin Salomon
18-07-1900 Polen 24-09-1943
Zanten van, Herman Louis
29-01-1907 Auschwitz 28-08-1942

 

Bild von der Rückseite von dem Denkmal.


Auf der Rückseite von dem Denkmal steht Folgendes:

Wij herdenken met dit monument de 40 Joodse
inwoners van Vlissingen die vermoord zijn in de
Nazi concentratiekampen.
Hun namen zijn gebeiteld in het graniet
opdat ze nooit vergeten zullen worden !
Bild von der Steintafel, die sich rechts am Denkmal befindet.


Auf der Steintafel die sich rechts am Denkmal befindet steht Folgendes:

Dit monument is tot stand gekomen
met behulp van de volgende sponsors

Stichting Vrienden Joods Monument Vlissingen
Stichting Moerman Promotie Vlissingen
Joodse Gemeente Zeeland
Stichting Synagoge Middelburg
Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland
Harthoorn Vlissingen B. V.
Constructiebedrijf J. van Belzen B. V.
van Dalen Natuursteen Walcheren
Nettie van Zwanenberg-Stichting
Dingemanse & van der Ploeg B. V.Denkmal:


Das Denkmal befindet sich bei der Kreuzung President Rooseveltlaan/Boulevard Evertsen in Vlissingen. Es soll an die mehr als 3.500 Seeleute erinnern, die ihr Leben verloren haben bei der Vernichtung von 500 niederländischen Handelsschiffen während des 2. Weltkrieges.Bild von der Informationstafel von dem Denkmal. Eine zweite Informationstafel befindet sich in der Nähe von dem Denkmal.


Auf der Informationstafel von dem Denkmal steht Folgendes:


KOOPVAARDIJMONUMENT
Wessel Couzijn

Ter nagedachtenis aan
de ruim 3.500 zeelieden
die het leven lieten bij de
ondergang van 500 Nederlandse
koopvaardijschepen gedurende
de Tweede WereldoorlogBild von der Vorderseite von der zweiten Informationstafel.


Auf der Vorderseite von der zweiten Informationstafel steht Folgendes:

(Foto vom sinkenden Schiff '
Christiaan Huygens')

EEN MONUMENT VOOR DE OMGEKOMEN
ZEELIEDEN


Ruim 3.500 Nederlandse zeelieden zijn
tijdens de Tweede Wereldoorlog omge-
komen. Ter nagedachtenis aan hen en de
gezonken koopvaardijschepen is dit Koop-
vaardijmonument van Wessel Couzijs
geplaatst.

Bij het uitbreken van de Tweede Wereld-
oorlog was de Nederlandse vloot met
koopvaardijschepen een van de grootste ter
wereld. Deze schepen werden vaak
verplicht ingezet voor de geallieerde
oorlogsvoering voor onder andere de
evacuatie van Duinkerken, de invasie van
Noord-Afrika en de bevoorrading van de
Vereinigde Staten. De koopvaardijvloot
heeft grote verliezen geleden en was aan
het einde van de Tweede Wereldoorlog
gehalveerd.

De afbeelding laat de 'Christiaan Huygens'
zien die gezonken is in de monding van de
Westerschelde, nadat zij op een mijn is
gevaren.

Voor meer informatie:
www.vlissingen.nl/maritiem


A MONUMENT TO THE SEAMEN WHO
PERISHED


Over 3.500 Dutch seamen died during World
War II. To commemorate them, as well as all
the sunken merchant vessels, this Merchant
Monument by Wessel Couzijn was erected.

At the start of World War II, the Dutch
merchant fleet was one of the largest in the
world. These ships were often compelled to
aid in allied war campaigns such as the
evacuation of Duinkirk, the invasion of North
Africa and provisioning the United States.
The merchant fleet suffered great losses
and was halved by the end of World War II.

The picture shows the sinking 'Christiaan
Huygens' at the mouth of the Westerschelde
river after she had hit a mine.

For more information please see:
www.vlissingen.nl/maritiem


BOULEVARDBild von der Rückseite von der zweiten Informationstafel.


Auf der Rückseite von der zweiten Informationstafel steht Folgendes:

(Foto von Schiffen auf der Westerschelde bei Vlissingen)

SCHEEPVAART OP DE WESTERSCHELDE

De Westerschelde is een van de drukst
bevaren rivieren ter wereld. Per jaar zijn er
meer dan 50.... vaarbewegingen. Door de
grote getijdeverschillen, de verraderlijke
stromingen en zandplaten is het ook een van
de gevaarlijkste rivieren ter wereld.

De kwaliteitsimpuls entree boulevards is
mede mogelijk gemaakt door bijdragen uit
het Europees Fonds voor Regionale
Ontwikkeling in het kader van OP-Zuid en
door de provincie Zeeland.

Voor meer informatie:
www.vlissingen.nl/maritiem


SHIPPING ON THE WESTERSCHELDE

The Scheldt river is one of the busiest
shipping routes in the world. There are over
50,000 shipping movements each year. Due
to a huge tidal range, treacherous currents
and sandbanks, it is also one of the most
dangerous rivers in the world.

The quality impulse 'entree boulevards' is
partially funded by contributions from the
European Regional Development Fund for
OP-Zuid, and the Province of Zeeland.

For more information please see:
www.vlissingen.nl/maritiem


BOULEVARD
Informationstafel:


Die Informationstafel befindet sich bei der Kreuzung Boulevard de Ruyter/Coosje Buskenstraat in Vlissingen. Auf der Vorderseite von der Informationstafel ist eine Zeichnung von einem Regelbau Bunker der hier an dieser Stelle während des 2. Weltkrieges gebaut wurde abgebildet.


Auf der Vorderseite von der Informationstafel steht Folgendes:

GANGEN ALS
SCHUILKELDER


In de jaren dertig start de gemeente Vlis-
singen, vanwege de oorlogsdreiging, met
de bouw van schuilkelders voor burgers.
Ook de onder de grond verdwenen Napo-
leontische gangen verbouwt men hiervoor.

In 1939 start de gemeente met de bouw van
een extra betonnen gang tussen de voor-
malige gang in het bastion en de mijnen-
galerij. Via een trap in het midden van de
Coosje Buskenstraat kan men naar binnen.
Via de beer kan men nu rond lopen.
Al snel worden de Vlissinge boulevards
een onderdeel van de Atlantikwall. In 1943
bouwt men aan de zeezijde een betonnen
bunker. De schuilkelder biedt nu alleen
nog bescherming aan de Duitse militairen.
De bunker is in 1958 gesloopt en de
toegang tot de schuilkelder verdwijnt
onder de bestrating.

Voor meer informatie:
www.vlissingen.nl/westbeer

Dit paneel is mede mogelijk gemaakt
dankzij een bijdrage van Edwin Tilroe.


CORRIDORS AS A SHELTER

In the 1930s the municpality of Vlissingen
constructed shelters for civilians, because
of the threat of war. The hidden under-
ground Napoleonic corridors were con-
verted into shelter.

In 1939 an additional concrete corridor
between the former corridor of the bastion
and the entrance to the mine gallery was
built. A staircase in the middle of the Coosje
Buskenstraat gave access to this new
corridor. It became possible to walk
through the caponier.
Soon the Vlissingen boulevards became
part of the Atlantic Wall. In 1943 on the
seaward side a concrete bunker was built.
Now the shelter protected the German
military. The bunker was demolished in
1958. Access to the shelter disappeared
beneath the pavement.

You can find more information on:
www.vlissingen.nl/westbeer

The billboard is made possible thanks to a
contribution of Edwin Tilroe.


WESTBEERBild von der Rückseite von der Informationstafel.


Auf der Rückseite von der Informationstafel steht Folgendes:

GANGEN MET SCHIETGATEN
EN MIJNENGALERIJ

Op de plek waar u nu staat heeft tot eind
negentiende eeuw een bastion met gangen
gelegen.


Tussen 1811 en 1812 is het oorspronkelijk
16e eeuws bastion verbeterd. In het ver-
nieuwde bastion zijn communicatiegangen
aangelegd met schietgaten. Het in nu
mogelijk om een voor de stad gelegen
vijand te beschieten. Via een gang in de
beer kan men een mijnengalerij bereiken
waar buskruit tot ontploffing gebracht kan
worden. In geval van nood kunnen de
verdedigers van de stad nu de dijk op-
blazen. Vestingbouwkundig uniek.
In 1867 is Vlissingen als vesting opgeheven
en in de decennia erna zijn alle bolweken
gesloopt. De gracht is gedempt en de
gangen verdwenen onder de grond. De
gracht op deze plek is veranderd in de
Coosje Buskenstraat.

Voor meer informatie:
www.vlissingen.nl/westbeer

Dit paneel is mede mogelijk gemaakt
dankzij een bijdrage van Edwin Tilroe.


CORRIDORS WITH LOOP-
HOLES AND A MINE GALLERY


Beneath your feet a bastion and corridors
were located until the late nineteenth
century.

Between 1811 and 1812, this bastion, origi-
nated from the 16th century, was improved
with communication corridors with loop-
holes. From this passage, the enemy could
be shot on the embankment outside the
fortified city. The corridor in the caponier
led to a mine gallery where gunpowder
could be detonated. In this way, the city's
defenders could blow up the seawall. A
unique phenomenon in fortification.
By 1867 Vlissingen was no longer a fortified
city and all strongholds were demolished in
the following decades. The moat was filled
in and the corridors disappeared under-
ground. The canal at this place became the
Coosje Buskenstraat.

You can find more information on:
www.vlissingen.nl/westbeer

The billboard is made possible thanks to a
contribution of Edwin Tilroe.


WESTBEERStolpersteine:


Am 13. Juni 2019 wurden in der Lepelstraat 7 in Vlissingen zwei Stolpersteine platziert. Die beiden Stolpersteine sollen an die Juden Barend Bouman (geboren am 15. August 1885 in Vianen) und Liza Bouman-Noach (geboren am 02. Juli 1875 in Deventer) erinnern. Sie wurden während des 2. Weltkrieges deportiert und haben ihr Leben im Konzentrationslager Auschwitz und Sobibor verloren. An der Stelle, wo die Stolpersteine platziert wurden, lebten Barend Bouman und Liza Bouman-Noach, bevor sie deportiert wurden.


Auf den beiden Stolpersteinen steht von oben nach unten Folgendes:

HIER WOONDE
BAREND BOUMAN
GEB. 1885
VERMOORD 22.10.1942
AUSCHWITZ

HIER WOONDE
LIZA BOUMAN-NOACH
GEB. 1875
VERMOORD 2.4.1943
SOBIBORStolperstein:


Am 13. Juni 2019 wurde an der Walstraat 2 in Vlissingen ein Stolperstein platziert. Der Stolperstein soll an den Juden Jacob Willem Lourier erinnern. Er wurde am 26. Februar 1887 in Vlissingen geboren. Während des 2. Weltkrieges wurde er deportiert und hat sein Leben im Konzentrationslager Auschwitz verloren. An der Stelle, wo der Stolperstein platziert wurde, lebte Jacob Willem Lourier, bevor er deportiert wurde.


Auf dem Stolperstein steht Folgendes:


HIER WOONDE
 JACOB WILLEM
LOURIER
GEB. 1887
VERMOORD 15.10.1942
AUSCHWITZStolperstein:


Am 13. Juni 2019 wurde am Nieuwendijk 10 in Vlissingen ein Stolperstein platziert. Der Stolperstein soll an den Juden Jacob Cracau erinnern. Er wurde am 21. September 1909 in Vlissingen geboren. Während des 2. Weltkrieges wurde er deportiert und hat sein Leben im Konzentrationslager Auschwitz verloren. An der Stelle, wo der Stolperstein platziert wurde, lebte Jacob Cracau, bevor er deportiert wurde.


Auf dem Stolperstein steht Folgendes:

HIER WOONDE
JACOB CRACAU
GEB. 1909
VERMOORD 19.8.1942
AUSCHWITZStolpersteine:

Am 13. Juni 2019 wurden am
Nieuwendijk 54-60 in Vlissingen zwei Stolpersteine platziert. Die beiden Stolpersteine sollen an die Juden Hendrika Glazer-van der Sluis (geboren am 02. Februar 1869 in Meppel) und Mina Helena Salomé Glazer (geboren am 20. April 1909 in Vlissingen) erinnern. Sie wurden während des 2. Weltkrieges deportiert und haben ihr Leben im Konzentrationslager Auschwitz verloren. An der Stelle, wo die Stolpersteine platziert wurden, lebten Hendrika Glazer-van der Sluis und Mina Helena Salomé Glazer, bevor sie deportiert wurden. Noch kein Foto von den beiden Stolpersteinen vorhanden.


Auf den beiden Stolpersteinen steht von oben nach unten Folgendes:

HIER WOONDE
HENDRIKA GLAZER
-VAN DER SLUIS
GEB. 1869
VERMOORD 8.10.1942
AUSCHWITZ

HIER WOONDE
MINA HELENA
GLAZER
GEB. 1909
VERMOORD 8.10.1942
AUSCHWITZInformationstafeln:

Zum 75. Jahrestag von der Schlacht um die Schelde wurden 2019 in Vlissingen 10 Informationstafeln, Ritthem 1 Informationstafel und Breskens 1 Informationstafel aufgestellt. Die Informationstafeln sind Teil der Befreiungsroute Vlissingen und markieren wichtige Plätze, die eine große Rolle bei der Befreiung von Vlissingen gespielt haben. An den Plätzen in Vlissingen steht ein Schild, mit den Codenamen den die Alliierten diesen Platz für die Operation Infatuate I gegeben haben. Darunter befindet sich ein Schild mit einem Foto von diesem Platz und darunter eine kleine Informationstafel.


1. Informationstafel:

Die 1. Informationstafel steht am Hafen in Breskens. Sie soll an die alliierte Bombardierung 1944 in Breskens erinnern. Kein Foto von der Informationstafel vorhanden.


2. Informationstafel:

Die 2. Informationstafel steht am Nolledijk in Vlissingen bei dem Denkmal, das an die Deichbombardierung und die dadurch resultierende Überschwemmung im Hinterland erinnert. Kein Foto von der Informationstafel vorhanden.


3. Informationstafel:

Die 3. Informationstafel steht in Ritthem bei dem Denkmal, das an die Deichbombardierung und die dadurch relsultierende Überschwemmung von Ritthem erinnert. Kein Foto von der Informationstafel vorhanden.4. Informationstafel:


Die 4. Informationstafel steht bei der Gedenkstätte Uncle Beach
bei der Oranjemolen auf dem Oranjedijk in Vlissingen. Sie soll an die alliierten Soldaten erinnern, die hier am 01. November 1944 am Strand gelandet sind. 


Auf dem oberen Schild steht Folgendes:

CODENAAM
UNCLE BEACH


Auf dem mittleren Schild ist ein Foto abgebildet mit alliierten Soldaten, die am Strand beim Uncle Beach gelandet sind.


Auf dem unteren Schild steht Folgendes:

In de vroege morgen van woensdag
1 november 1944 landden de eerste
eenheden van het Vierde Commando
met landingsvaartuigen vanuit
Breskens in de Vlissingse
Slijkhaven, codenaam Uncle Beach.
Onder hen bevond zich ook
de Vlissingse politieinspecteur
H.P.G.J. van Nahuijs, die samen
met collega D. Strijland op
20 september 1944 naar Breskens
was overgestoken om strategische
informatie door te spelen aan
het geallieerde commando in
Zeeuws-Vlaanderen.

Luister, kijk en lees meer:
scan de QR-code of kijk
op www.muzeeum.nl

VLISSINGEN 75 JAAR SLAG OM DE SCHELDE


5. Informationstafel:


Die 5. Informationstafel steht am Bellamypark/Nieuwstraat in Vlissingen. Sie soll an den alliierten Soldaten William Young Harvey erinnern, der hier am 01. November 1944 tödlich getroffen wurde.


Auf dem oberen Schild steht Folgendes:

CODENAAM
BRAEMAR


Auf dem mittleren Schild ist ein Foto abgebildet mit alliierten Soldaten, die über den Bellamypark rennen.


Auf dem unteren Schild steht Folgendes:

William Harvey had de nodige
gevechtshandelingen achter de rug
toen hij met het Vierde Commando
in de vroege morgen van 1 november
1944 bij de Slijkhaven in Vlissingen
aan land kwam. Zijn beste vriend
Alex MacAulay was zowel getuige bij
zijn huwelijk als van de dramatische
gebeurtenis op Braemar, de
codenaam voor het Bellamypark.
"Blijf jij maar hier", zei William tegen
Alex, "Ik heb een beter wapen!"
Hij stak het Bellamypark over,
maar veel verder kwam hij niet.

Luister, kijk en lees meer:
scan de QR-code of kijk
op www.muzeeum.nl

VLISSINGEN 75 JAAR SLAG OM DE SCHELDE


6. Informationstafel:


Die 6. Informationstafel steht beim Keizersbolwerk in Vlissingen. Sie soll an die Kämpfe am 01. November 1944 an dieser Stelle erinnern.


Auf dem oberen Schild steht Folgendes:

CODENAAM
BRIGHTON


Auf dem mittleren Schild ist ein Foto abgebildet mit einem alliierten Soldaten, der Richtung Keizersbolwerk zielt.


Auf dem unteren Schild steht Folgendes:

De eerste aanvalsgolf van
de geallieerden was een totale
verrassing voor de Duitsers,
maar bij de volgende aanvalsgolven
werden de bevrijders al snel onder
vuur genomen met lichtspoormunitie
vanuit een 20 mm kanon uit de
richting van het Keizersbolwerk:
codenaam Brighton.
F. Kopmels werd als gids gevraagd
de commando-eenheid te
versterken en hen te leiden
naar het Keizersbolwerk.

Luister, kijk en lees meer:
scan de QR-code of kijk
op www.muzeeum.nl

VLISSINGEN 75 JAAR SLAG OM DE SCHELDE


7. Informationstafel:


Die 7. Informationstafel steht am Betje Wolfplein in Vlissingen. Sie soll an die Kämpfe am 01. November 1944 um diese wichtige Kreuzung erinnern.


Auf dem oberen Schild steht Folgendes:

CODENAAM
BEXHILL


Auf dem mittleren Schild ist ein Foto abgebildet, welches den Kreuzungsbereich zeigt.


Auf dem unteren Schild steht Folgendes:

Het Betje Wolffplein - codenaam
Bexhill - was op woensdag
1 november 1944 een belangrijk
doel van de geallieerde commando's
die in de vroege morgen in de
Vlissingse slijkhaven (Uncle Beach)
waren geland. Om te voorkomen
dat de Duitsers via deze route
versterkingen konden aanvoeren,
was controle over dir kruispunt
essentieel.

Luister, kijk en lees meer:
scan de QR-code of kijk
op www.muzeeum.nl

VLISSINGEN 75 JAAR SLAG OM DE SCHELDE


8. Informationstafel:


Die 8. Informationstafel steht am Peperdijk in Vlissingen. Sie soll an die Kämpfe am 01. November 1944 um diese Stelle erinnern.


Auf dem oberen Schild steht Folgendes:

CODENAAM
DUCK


Auf dem mittleren Schild ist ein Foto abgebildet mit alliierten Soldaten, die einen deutschen Scharfschützen unter Beschuss nehmen.


Auf dem unteren Schild steht Folgendes:

Na de geslaagde landing in de
vroege morgen van 1 november
1944 ondervond het Vierde
Commando veel tegenstand
van de Duitsers.
Vanuit diverse geschutsopstellingen
werden de geallieerden onder vuur
genomen. De meeste problemen
veroorzaakten de Duitse
sluipschutters in de vele
torenkranen op het
uitgebreide werfterrein.

Luister, kijk en lees meer:
scan de QR-code of kijk
op www.muzeeum.nl

VLISSINGEN 75 JAAR SLAG OM DE SCHELDE


9. Informationstafel:

Die 9. Informationstafel steht am Energieweg/Stroomweg of Jaagpad in Vlissingen. Sie soll an die Brücke erinnern, die hier am 02. November 1944 durch die deutschen Soldaten zerstört wurde. Kein Foto von der Informationstafel vorhanden.


10. Informationstafel:


Die 10. Informationstafel steht bei der Coosje Buskenstraat in Vlissingen. Sie soll an die Kämpfe um diese Stelle erinnern.


Auf dem oberen Schild steht Folgendes:

CODENAAM
DOVER


Auf dem mittleren Schild ist ein Foto abgebildet, welches einen Teil vom zerstörten Boulevard und einen Bunker zeigt.


Auf dem unteren Schild steht Folgendes:

Bovenaan de oprit van de
Coosje Buskenstraat stond een
grote bunker met ernaast een zware
luchtdoelmitrailleur. Vanuit deze
versterkte positie controleerden
de Duitsers zowel de boulevards
als de Coosje Buskenstraat.
Het kostte de geallieerden veel
moeite om deze versterking, die de
codenaam Dover had gekregen,
te veroveren.

Luister, kijk en lees meer:
scan de QR-code of kijk
op www.muzeeum.nl

VLISSINGEN 75 JAAR SLAG OM DE SCHELD


11. Informationstafel:


Die 11. Informationstafel steht am Boulevard Evertsen in Vlissingen. Sie soll an die schweren Kämpfe um das hier früher gelegene Hotel Britannia erinnern.


Auf dem oberen Schild steht Folgendes:

CODENAAM
BRITANNIA


Auf dem mittleren Schild ist ein Foto abgebildet, welches das zerstörte Hotel Britannia zeigt.


Auf dem unteren Schild steht Folgendes:

Na twee dagen van hevige straat-
gevechten was Hotel Britannia het
volgende doel. De Duitsers hadden
er hun hoofdkwartier gevestigd en
daarom het gebouw tot een bijna
onneembare vesting omgebouwd.
Het was omgeven door vele
bunkers, geschutsopstellingen en
loopgraven. In de vroege morgen
van 3 november 1944 werd de
aanval op het hoofdkwartier
geopend. Na een hevige strijd
gaven de Duitsers zich over.

Luister, kijk en lees meer:
scan de QR-code of kijk
op www.muzeeum.nl

VLISSINGEN 75 JAAR SLAG OM DE SCHELDE
 
  Insgesamt: 297456 Besucher
 
 
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden